Bộ TT&TT phát động cuộc thi “ Thanh niên Chung tay cải cách thủ tục hành chính”

5/10/2012 12:05:28 PM

Hưởng ứng cuộc vận động “ Chung tay cải cách thủ tục hành chính” do Văn phòng Chính phủ phát động, ngày 10/05/2012, Đoàn Thanh niên Bộ TT&TT đã phát động cuộc thi “ Thanh niên Chung tay cải cách thủ tục hành chính” nhằm phát huy các sáng kiến, ý tưởng về cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. Đối tượng được tham dự là các cơ sở Đoàn thanh niên của các đơn vị thuộc Bộ TT&TT.Thời gian công bố kết quả cuộc thi dự kiến vào quý II năm 2012 tại Hà Nội. Thông tin về sáng kiến cải cách thủ tục hành chính của các cá nhân/tổ chức đạt giải sẽ được đăng tải chi tiết trên trang điện tử www.thutuchanhchinh.vn và các kênh thông tin đại chúng khác. Bài viết tham gia gửi về địa chỉ: Đoàn thanh niên Bộ Thông tin và Truyền thông; Email: vmhai@mic.gov.vn hoặc  Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính -Văn phòng Bộ; Điện thoại: 043.9448539, Email: thutuchanhchinh@mic.gov.vn
 
Trước đó, nhiều cơ quan Bộ, Ngành Trung ương và các cơ quan đơn vị Tỉnh/thành phố cũng đã phát động các cuộc thi về “Chung tay cải cách thủ tục hành chính” và đem lại nhiều kết quả tốt đẹp nhằm tìm ra những phương pháp đơn giản hóa quy trình thực hiện các quy định về TTHC và những sáng kiến khác về cải cách TTHC. 

Thu Hương