Quyết định số 294/QĐ-BTTTT ngày 23/2/2010

5/17/2010 9:24:28 AM


Về việc thành lập Ban chỉ đạo điều tra thống kê toàn quốc về điện thoại, internet và nghe nhìn năm 2010

Tải về tại đây