Hai cán bộ Cục Tần số vô tuyến điện được bổ nhiệm Phó Chủ tịch nhóm nghiên cứu của ITU

11/3/2015 2:00:44 PM

Hội nghị Hội đồng Thông tin vô tuyến năm 2015 (RA-15) đã được tổ chức từ ngày 26/10/2015 đến 30/10/2015 tại Thụy Sỹ.



 Toàn cảnh Hội nghị

RA được diễn ra trước Hội nghị Thông tin vô tuyến thế giới (WRC), có nhiệm vụ xem xét phê chuẩn, sửa đổi hoặc loại bỏ một số các Khuyến nghị và Nghị quyết của ITU-R; bổ nhiệm Chủ tịch và Phó Chủ tịch các nhóm nghiên cứu của ITU-R; quyết định cơ cấu tổ chức và chương trình làm việc của các nhóm nghiên cứu. Các kết quả của Hội nghị sẽ là định hướng cho sự phát triển của công nghệ và hoạt động nghiên cứu của các nhóm nghiên cứu trong ITU-R trong giai đoạn tiếp theo.
 
Tại Hội nghị RA-15, Cục Tần số vô tuyến điện đã có hai cán bộ được bổ nhiệm Phó Chủ tịch nhóm nghiên cứu của ITU. Đó là, ông Bùi Hà Long - Phó Trưởng phòng Ấn định và Cấp phép tần số được tái bổ nhiệm là Phó Chủ tịch nhóm nghiên cứu số 5 của ITU-R; ông Lê Thái Hòa – Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật được bổ nhiệm là Phó Chủ tịch nhóm nghiên cứu số 1 của ITU-R.
 
Nhóm nghiên cứu số 5 của ITU-R có nhiệm vụ nghiên cứu các vấn đề liên quan đến thông tin vô tuyến mặt đất. Đặc biệt, hệ thống thông tin di động mặt đất IMT được nghiên cứu chủ yếu tại nhóm nghiên cứu số 5. Nhóm nghiên cứu số 1 của ITU-R chịu trách nhiệm triển khai các nghiên cứu liên quan đến các lĩnh vực về quản lý tần số, kiểm soát và xử lý can nhiễu.
 
Có thể nói, các nhóm nghiên cứu chính là hạt nhân trong các hoạt động của ITU. Kết quả nghiên cứu của các nhóm giúp Cơ quan quản lý các nước đưa ra các quyết định về quản lý, sử dụng tần số cũng như định hướng phát triển công nghệ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. Sự phát triển nhanh chóng của lĩnh vực thông tin vô tuyến trong nhiều năm qua đã khẳng định vai trò quan trọng và hiệu quả hoạt động của các nhóm nghiên cứu. Các kết quả của nhóm giúp ích rất nhiều cho các nước trong công tác quản lý tần số.
 
Việc Cục Tần số vô tuyến điện có hai cán bộ được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch nhóm nghiên cứu của ITU-R tiếp tục khẳng định trình độ, năng lực của các chuyên gia đến từ Việt Nam, cũng như sự ghi nhận, đánh giá cao của cộng đồng quốc tế đối với đóng góp tích cực của Việt Nam vào hoạt động của ITU-R.
 

Nguyễn Ngọc Cảnh