Ngày Sách Việt Nam: Xây dựng cơ chế mang tầm chiến lược quốc gia

7/16/2015 2:25:40 PM

Để Ngày Sách Việt Nam thực sự phát huy hiệu quả, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) đề xuất nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách mang tầm chiến lược quốc gia để hỗ trợ, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, từ đó nâng cao đời sống tinh thần của người dân. Ảnh minh họa 

Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Thực hiện chỉ đạo này, từ 17-21/4/2015 tại Công viên Thống Nhất, Hà Nội, Bộ TTTT đã chỉ đạo tổ chức Hội sách chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 2 với quy mô 150 gian hàng của 100 đơn vị, thu hút đông đảo hàng trăm ngàn lượt người tham dự và mua sách. Ngày Sách Việt Nam đã tạo dấu ấn riêng từ khâu thiết kế, tổ chức đến chương trình hoạt động.
 
Ngoài ra, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, căn cứ theo kế hoạch hướng dẫn của Bộ TTTT, cũng đã triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 2.
 
Theo đánh giá chung, các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 2 tại các địa phương đã được tổ chức đa dạng, phong phú, phù hợp với điều kiện của từng vùng miền và tập trung vào các nhóm hoạt động chính…
 
Các hoạt động của Ngày Sách Việt Nam đã được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với đời sống tinh thần của người dân, trở thành nét đẹp văn hóa được cộng đồng đón nhận, tham gia, tiêu biểu như: Hội sách “Sách xưa và nay” tại Hà Nội; Hội sách “Sách-Tri thức và Văn hóa” tại Cần Thơ; không gian Phố Sách “Tự hào lịch sử-Vững bước tương lai” tại TPHCM; “Ngày sách Đà Nẵng” tại Đà Nẵng; “Ngày sách đất Tổ” tại tỉnh Phú Thọ…
 
Bộ TTTT nhận định, thành công của Ngày sách Việt Nam lần thứ 2 với sự hưởng ứng của cộng đồng và sự vào cuộc của các cấp, các ngành đã thể hiện quyết định đúng đắn mang tầm chiến lược của Thủ tướng Chính phủ. Đây có thể là tiền đề hết sức cơ bản để hướng tới xây dựng thành Lễ hội Sách của cộng đồng, đóng góp hiệu quả vào Chiến lược xây dựng và phát triển văn hóa Việt nam trong giai đoạn  mới.
 
Tuy nhiên, bên cạnh thành công chung, Bộ TTTT cho rằng công tác phối hợp xây dựng chuyên đề, tuyên truyền cho Ngày Sách Việt Nam với Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thống tấn xã Việt Nam chưa thường xuyên, chưa đạt hiệu quả cao. Sự tham gia, phối hợp triển khai trong khối cơ quan, tổ chức ở Trung ương chưa đồng bộ, chưa tạo được sự hưởng ứng chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
 
Để Ngày Sách Việt Nam thực sự phát huy hiệu quả, góp phần tích cực vào việc xây dựng một xã hội học tập, Bộ TTTT đề xuất nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách mang tầm chiến lược quốc gia để hỗ trợ, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng nhằm nâng cao đời sống tinh thần người dân, đặc biệt là người dân tại các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.
 
Bộ cũng cho rằng cần có sự thống nhất chỉ đạo từ Văn phòng Chính phủ đối với việc triển khai kế hoạch tổ chức Ngày Sách trên phạm vi toàn quốc nhằm tạo sự hưởng ứng xã hội một cách hiệu quả.
 
Để đầu tư, tổ chức Ngày Sách ngày một quy mô, xứng tầm với sự kiện văn hóa theo Quyết định của Chính phủ, Bộ TTTT cũng kiến nghị ngoài việc huy động nguồn lực xã hội cần phải có quan tâm đầu tư của Ngân sách Nhà nước và xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên trong kế hoạch công tác hằng năm của các bộ, ngành, địa phương.