Sẽ thử nghiệm Trung tâm Thông tin cộng đồng

6/27/2011 8:26:56 AM

Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng kế hoạch triển khai thí điểm mô hình Trung tâm Thông tin cộng đồng. Mô hình là một trong những giải pháp nhằm đổi mới hoạt động của các điểm bưu điện - văn hóa xã trên toàn quốc hiện nay.


Theo kế hoạch, Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam sẽ lựa chọn 9 điểm bưu điện - văn hóa xã thuộc các tỉnh Thái Nguyên, Nghệ An, Trà Vinh để thí điểm, trong đó, phải đáp ứng được các tiêu chí như gần khu dân cư, có lượng người đến truy nhập dịch vụ internet trong thời gian vừa qua cao… Các dịch vụ dự kiến sẽ được cung cấp tại trung tâm là dịch vụ bưu chính, viễn thông cơ bản, dịch vụ truyền thanh, truyền hình công cộng…