VNPT được vinh danh tại Chương trình “Vinh quang Việt Nam” lần thứ VIII

8/17/2010 10:26:01 AM

Ngày 15/8, tại Hà Nội, Báo Lao động, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Công ty Hữu nghị Á Châu đã tổ chức chương trình "Vinh quang Việt Nam" lần thứ VIII.Đại diện cho VNPT, Phó Tổng Giám đốc Tô Mạnh Cường (người đứng thứ 7 từ trái sang) nhận Biểu trưng “Vinh quang Việt Nam”

Đây là sự kiện văn hóa, chính trị lớn của quốc gia với mục đích tôn vinh những tập thể và cá nhân Anh hùng, doanh nhân tiêu biểu, những tấm gương sáng tạo trong lao động, cống hiến hết mình trong sự nghiệp xây dựng đất nước.

Là một trong những tập thể điển hình vừa được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, tại đêm “Vinh quang Việt Nam” lần thứ VIII, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) là một trong số 11 tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc nhất trong phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

VNPT được tôn vinh trong chương trình “Vinh quang Việt Nam” lần thứ VIII là sự khẳng định vị trí dẫn đầu của một tập đoàn kinh tế chủ lực của nhà nước trong những năm qua. Với vai trò là doanh nghiệp chủ lực của đất nước trong lĩnh vực BCVT – CNTT, những năm qua VNPT đã hoàn thiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển hạ tầng cơ sở thông tin liên lạc hiện đại, đồng bộ và rộng khắp phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển KT-XH, CNH-HĐH, góp phần bảo đảm an ninh, quốc phòng, bên cạnh đó, VNPT còn được biết đến là đơn vị xuất sắc dẫn đầu trong khối các Tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước. Những phong trào thi đua của VNPT đã đem lại hiệu quả thiết thực thông qua những con số, chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng doanh thu hàng năm, vị trí thứ 2 trong đóng góp cho ngân sách nhà nước trong khối các tập đoàn kinh tế và đặc biệt là những kết quả trong công tác tác an sinh xã hội hướng đến lợi ích cộng đồng.