Cơ quan Tập đoàn tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2005-2009 và triển khai kế hoạch công tác năm 2010

2/26/2010 8:19:28 PM

Ngày 25/2/2010, tại Hà Nội, Khối Cơ quan Tập đoàn đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2005-2009 và triển khai kế hoạch công tác năm 2010.Trong giai đoạn 2005-2009, Khối Cơ quan Tập đoàn đã đạt nhiều thành tích xuất sắc trong việc xây dựng Cơ quan Tập đoàn vững mạnh, đổi mới toàn diện, phát huy truyền thống và các giá trị văn hóa của VNPT. Cơ quan Tập đoàn đã đi đầu trong việc đổi mới các quy chế quản lí nội bộ, trong công tác tham mưu, tạo khí thế lao động sôi nổi trong đơn vị, tích cực thực hiện các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Đảng ủy Tập đoàn, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí; triển khai các cuộc vận động của Công đoàn “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Xây dựng văn minh Bưu điện, xây dựng văn hóa doanh nghiệp”, “Đóng góp nhỏ, hiệu quả lớn”… Bên cạnh đó, với chức năng là Cơ quan tham mưu tổ chức, điều hành, thực hiện các Quyết định của Lãnh đạo Tập đoàn về SXKD, xây dựng chiến lược hoạch định sự phát triển của Tập đoàn, tập thể CBCNV khối Cơ quan Tập đoàn đã không ngừng nỗ lực đổi mới về phương thức tổ chức, điều hành, cơ chế tạo động lực, tăng cường sự hợp tác và trách nhiệm giữa các đơn vị trong phát triển khai thác kinh doanh các dịch vụ VT-CNTT.  Nhờ đó, năng lực mạng lưới, chất lượng, sức cạnh tranh và thương hiệu các dịch vụ chủ yếu của Tập đoàn đã được nâng cao và được các cơ quan quản lí nhà nước, xã hội đánh giá cao.

Tại Hội nghị cũng đã diễn ra buổi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác chuyên môn, thi đua, khen thưởng với 5 tập thể và 3 cá nhân điển hình tiên tiến đại diện cho Cơ quan Tập đoàn. Cũng tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Trần Đức Lai thay mặt Bộ TT&TT trao Cờ thi đua của Bộ cho Cơ quan Tập đoàn. Có 2 tập thể được trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ; 2 tập thể và 14 cá nhân được tặng Bằng khen của Chính phủ; 4 cá nhân được trao tặng Huân chương Lao động; 7 tập thể được tặng Cờ thi đua của Bộ TT&TT; 4 tập thể được nhận Cờ thi đua của Tập đoàn và 4 tập thể nhận Bằng khen của Tập đoàn. 

Hội nghị cũng đã biểu quyết để bầu chọn danh sách đại biểu đi dự Đại hội thi đua Tập đoàn lần thứ III. Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Tập đoàn Vũ Phương Mai đã lên phát động thi đua năm 2010. Trong thời gian tới, Cơ quan Tập đoàn sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ mà Tập đoàn giao, đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục ưy thức trong quản lí điều hành, đổi mới tư duy kinh doanh trong CBCNV; tăng cường phối hợp công tác giữa các ban chức năng, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của Ngành; phát huy hoạt động sáng kiến, sáng tạo, đề xuất các giải pháp SXKD; tích cực thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; chăm lo đời sống cho CBCNV…

Theo vnpt.com.vn