Thành lập Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel

6/25/2009 3:50:05 PM

Ngày 18/6/2009, Công ty Bưu chính Viettel đã tổ chức đại hội cổ đông với sự tham dự của hơn 800 cổ đông để thông qua điều lệ công ty cổ phần Bưu chính Viettel; thông qua phương án kinh doanh sau khi cổ phần hóa; bầu ra Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nội bộ.


Sự kiện này đã khẳng định bước đi đúng đắn của Tổng công ty Viễn thông Quân đội nói chung, công ty TNHH nhà nước một thành viên Bưu Chính Viettel nói riêng. Sau 12 năm đi vào hoạt động, Bưu chính Viettel sẽ có một hướng đi mới, với việc mở rộng và phát triển theo hướng tổng công ty cổ phần đa dịch vụ, nhiều ngành nghề kinh doanh, phát triển thị trường ra quốc tế. Từ nay, Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Bưu chính Viettel chính thức được đổi tên thành Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel.

Năm 2009, Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel đặt chỉ tiêu doanh thu đạt 377,5 tỷ đồng, tăng 156,98% so với năm 2008. Mạng lưới mở rộng đến 532 quận huyện trên toàn quốc, phối hợp với chi nhánh tỉnh mở điểm thu phát đến 50% số quận, huyện. Thu nhập bình quân đầu người đạt 6,22 triệu đồng/người/tháng. Tỷ lệ cổ tức đạt 15%/năm.

Danh sách Hội đồng quản trị:

1. Dương Văn Tính-P.TGĐTổng Công ty Viễn thông Quânđội - Chủ tịch hội đồng quản trị
2. Lương Ngọc Hải-Cty Bưu chính -Ủy viên
3. Phó Đức Hùng-Cty Bưu chính - Ủy viên
4. Trần Văn Phức - Cty Bưu chính - Ủy viên
5. Lương Trung Thái-Ngân hàng TMCP Quân Đội -Ủy viên