Viễn thông Bắc Kạn ký Thỏa thuận hợp tác với Sở Y tế tỉnh

5/20/2009 6:37:56 PM

Ngày 14/5/2009, Viễn thông Bắc Kạn đã tổ chức Lễ ký kết thoả thuận hợp tác với Sở Y tế Bắc Kạn về việc cung cấp và sử dụng dịch vụ VT-CNTT.


Ngày 14/5/2009, Viễn thông Bắc Kạn đã tổ chức Lễ ký kết thoả thuận hợp tác với Sở Y tế Bắc Kạn về việc cung cấp và sử dụng dịch vụ VT-CNTT.

Theo đó, Viễn thông Bắc Kạn sẽ cung cấp các dịch vụ VT - CNTT với chất lượng cao và mức cước ưu đãi để phục vụ các dự án trọng điểm, các dự án tư vấn y tế, khám bệnh từ xa, cải cách hành chính; hỗ trợ ngành Y tế trong việc tư vấn, thiết kế và xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng về CNTT, đào tạo hướng dẫn kiến thức và kỹ năng về chuyên ngành CNTT cho các cán bộ ngành Y tế, hướng tới xây dựng chương trình y tế điện tử.

Viễn thông Bắc Kạn cũng sẽ hỗ trợ Sở Y tế Bắc Kạn thực hiện kết nối mạng với Bộ Y tế và các đơn vị trực thuộc, đồng thời hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn xây dựng mạng và các giải pháp VT-CNTT khi Sở Y tế yêu cầu.

Ngay sau lễ ký kết, đã có nhiều khách hàng là CBCNV ngành Y tế đến đăng ký sử dụng các dịch vụ VT - CNTT do Viễn thông Bắc Kạn cung cấp.