Bắc Ninh: Viễn thông và Sở Y tế hợp tác cung cấp dịch vụ Viễn thông - CNTT

3/12/2009 9:14:37 AM

Ngày 11/3/2009, Viễn thông Bắc Ninh ký thỏa thuận hợp tác với Sở Y Tế Bắc Ninh về việc cung cấp các dịch vụ VT-CNTT. Sự kiện này nằm trong thỏa thuận giữa VNPT với Bộ Y Tế và văn bản số 471/TT-BH ngày 23/2/2009 về việc cung cấp dịch vụ truy nhập Internet băng rộng ADSL cho ngành y tế.


Ngày 11/3/2009, Viễn thông Bắc Ninh ký thỏa thuận hợp tác với Sở Y Tế Bắc Ninh về việc cung cấp các dịch vụ VT-CNTT. Sự kiện này nằm trong thỏa thuận giữa VNPT với Bộ Y Tế và văn bản số 471/TT-BH ngày 23/2/2009 về việc cung cấp dịch vụ truy nhập Internet băng rộng ADSL cho ngành y tế.

Theo thỏa thuận, Viễn thông Bắc Ninh là đơn vị cung cấp đường truyền phục vụ truyền hình hội nghị của ngành y tế; Cung cấp đồng bộ các dich vụ VT - CNTT với giá cước ưu đãi từ tỉnh đến các Trung tâm y tế, Bệnh viện đa khoa và các đơn vị liên quan khác trong toàn tỉnh; Tư vấn, hỗ trợ ngành y tế về việc ứng dụng các dịch vụ VT-CNTT trong điều hành, quản lý và khám chữa bệnh...

Sở Y Tế Bắc Ninh sẽ chỉ đạo hướng dẫn CBCNV các đơn vị báo cáo nhu cầu sử dụng dịch vụ và chuyển đổi các dịch vụ của Viễn thông Bắc Ninh.