Gắn biển công trình chào mừng Đại hội lần X Công đoàn Việt Nam "Tổng đài khu Công nghiệp Bắc Thăng Long"

10/27/2008 1:44:17 PM

Tại Khu Công nghiệp Bắc Thăng Long( Hà Nội), Viễn thông Hà Nội vừa tổ chức Lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội lần thứ X Công đoàn Việt Nam cho công trình "Lắp đặt tổng đài khu Công nghiệp Bắc Thăng Long ".


Tại Khu Công nghiệp Bắc Thăng Long( Hà Nội), Viễn thông Hà Nội vừa tổ chức Lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội lần thứ X Công đoàn Việt Nam cho công trình "Lắp đặt tổng đài khu Công nghiệp Bắc Thăng Long ".

Công trình được hoàn thành vào 19/10/ 2008 sau 9 ngày thi công với vốn đầu tư gần 1,3 tỷ đồng. Có thể nói, việc đưa vào vận hành, khai thác tổng đài điện thoại 1.500 số tại Khu Công nghiệp Bắc Thăng Long này sẽ không chỉ đáp ứng kịp thời nhu cầu thông tin liên lạc trong khu vực mà còn góp phần nâng cao chất lượng thông tin của VNPT.

Cũng tại Lễ gắn biển, Phó Chủ tịch Tổng LĐ lao động Việt Nam Mai Đức Chính đã trao Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho Viễn thông Hà Nội vì đã có thành tích trong phong trào thi đua lao động sản xuất Chào mừng Đại hội X Công đoàn Việt Nam.