Khởi công xây dựng Trung tâm Bưu chính Liên tỉnh và Quốc tế khu vực III

7/3/2007 2:46:24 PM

Sáng 26/6, Công ty Bưu chính Liên tỉnh và Quốc tế (VPS) đã khởi công công trình Trung tâm Bưu chính Liên tỉnh và Quốc tế khu vực III tại Đà Nẵng.


Sáng 26/6, Công ty Bưu chính Liên tỉnh và Quốc tế (VPS) đã khởi công công trình Trung tâm Bưu chính Liên tỉnh và Quốc tế khu vực III tại Đà Nẵng.

Trên cơ sở thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch phát triển Bưu chính Việt Nam đến năm 2010 theo hướng cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ, đặc biệt tự động hóa trong các khâu chia chọn và khai thác bưu chính tại các thành phố lớn, VPS đã có chủ trương đầu tư xây dựng Trung tâm Bưu chính Liên tỉnh và Quốc tế khu vực III có mặt bằng sản xuất, và trung tâm chia chọn hoàn chỉnh với trang thiết bị hiện đại nhằm đáp ứng yêu cầu của một Trung tâm đầu mối khai thác và vận chuyển bưu chính tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Với diện tích mặt bằng là 6.000 m2, diện tích xây dựng 3.100 m2 và tổng vốn đầu tư là 161,9 tỷ đồng, công trình gồm 2 khối nhà chính: khối văn phòng có 11 tầng, 1 tầng hầm và 1 tầng kỹ thuật trên mái; khối khai thác gồm 6 tầng và 1 tầng hầm. Công trình do Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam thi công, dự kiến hoàn thành vào quý I/2009. Nhân dịp này, Trung tâm Bưu chính Liên tỉnh và Quốc tế khu vực III cũng đã tổ chức đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng vì những thành tích trong giai đoạn 2001-2005.