Trong tuần, mạng lưới và các dịch vụ bưu chính, viễn thông, Internet hoạt động ổn định

5/25/2007 2:47:19 PM

VNPT đã phát triển mới được 82.000 máy điện thoại, nâng tổng số máy phát triển từ đầu năm lên 2,07 triệu máy, trong đó có 83,2% máy di động, nâng tổng số thuê bao trên mạng hịên có lên 20,03 triệu thuê bao. Số lượng thuê bao MegaVNN tăng thêm 12.952, nâng tổng số thuê bao hiện có lên 376.807.


VNPT đã phát triển mới được 82.000 máy điện thoại, nâng tổng số máy phát triển từ đầu năm lên 2,07 triệu máy, trong đó có 83,2% máy di động, nâng tổng số thuê bao trên mạng hịên có lên 20,03 triệu thuê bao. Số lượng thuê bao MegaVNN tăng thêm 12.952, nâng tổng số thuê bao hiện có lên 376.807.

Từ đầu năm đến nay, các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông cả nước đã phát triển mới được 6,7 triệu thuê bao, trong đó VNPT chiếm 30,89%, nâng tổng số điện thoại toàn quốc hiện có là 34,15 triệu máy; tỷ trọng thuê bao di động chiếm 69,8%; mật độ điện thoại cả nước đạt 40,46 máy/100 dân. Số lượng thuê bao Internet quy đổi trên toàn quốc đạt 4,38 triệu, với 15,75 triệu người sử dụng, đạt mật độ 18,96%.