Vinaphone xây dựng Hệ thống Cơ sở dữ liệu cho khách hàng tập trung

5/25/2007 2:44:31 PM

Cuối tháng 6/2007, Vinaphone sẽ xây dựng xong Hệ thống Cơ sở dữ liệu khách hàng tập trung. Đây là Hệ thống được xây dựng trên cơ sở tảng hạ tầng hiện có của Trung tâm Dịch vụ khách hàng. Hệ thống có chức năng khép kín các quy trình, nghiệp vụ từ khâu phát triển thuê bao, cài đặt dịch vụ, phát hành hoá đơn, thu cước, quản lý đại lý bán hàng…


Cuối tháng 6/2007, Vinaphone sẽ xây dựng xong Hệ thống Cơ sở dữ liệu khách hàng tập trung. Đây là Hệ thống được xây dựng trên cơ sở tảng hạ tầng hiện có của Trung tâm Dịch vụ khách hàng. Hệ thống có chức năng khép kín các quy trình, nghiệp vụ từ khâu phát triển thuê bao, cài đặt dịch vụ, phát hành hoá đơn, thu cước, quản lý đại lý bán hàng…

Sau khi hoàn thành xong hệ thống, Vinaphone sẽ cho chạy thử tại các Bưu điện Điện Biên, Đăk Nông, Hậu Giang.

Dự kiến, đến cuối năm 2007, hệ thống sẽ chính thức được đưa vào hoạt động.