Tổng hợp báo chí viết về ngành TT&TT từ ngày 21 đến 23/11/2015

11/23/2015 10:20:27 AM

Từ ngày 21/11 đến 23/11/2015, vấn đề được các báo đưa tin về ngành là việc quản lý hoạt động báo chí, xuất bản, trao giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2015…Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son trao giải thưởng cho tác giả đạt giải trong lĩnh vực CNTT-Gải thưởng Nhân tài Đất Việt 2015.

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

VIỄN THÔNG

BÁO CHÍ

XUẤT BẢN

BƯU CHÍNH

TỔNG HỢP
 
* Chuyên mục này có mục đích tổng hợp các bài báo viết về ngành Thông tin và Truyền thông để giúp cán bộ quản lý, cán bộ công chức, viên chức ngành Thông tin và Truyền thông cũng như bạn đọc có thông tin nhiều chiều, toàn diện. Nội dung các bài báo được tổng hợp không phản ánh quan điểm, chủ trương của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như Ban Biên tập.

Hải Nam (Tổng hợp)