Tổng hợp báo chí viết về ngành TT&TT ngày 7-8/7/2015

7/8/2015 10:35:34 AM

Việt-Nhật tăng cường hợp tác thông tin và truyền thông, thị trường dịch vụ bưu chính, viễn thông..là thông tin các báo cập nhật về ngành trong ngày 7-8/7/2015.Đằng sau mỗi thương hiệu là niềm tin của độc giả gửi gắm cho tờ báo và chính niềm tin này trở thành sức mạnh cho tờ báo. (Ảnh: Internet)

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

VIỄN THÔNG

BÁO CHÍ

XUẤT BẢN

BƯU CHÍNH

TỔNG HỢP

* Chuyên mục này có mục đích tổng hợp các bài báo viết về ngành Thông tin và Truyền thông để giúp cán bộ quản lý, cán bộ công chức, viên chức ngành Thông tin và Truyền thông cũng như bạn đọc có thông tin nhiều chiều, toàn diện. Nội dung các bài báo được tổng hợp không phản ánh quan điểm, chủ trương của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như Ban Biên tập.
 

Hải Nam (Tổng hợp)