Tổng hợp báo chí viết về ngành TT&TT ngày 5/5/2015

5/5/2015 8:27:24 AM

Ngày 5/5/2015, vấn đề các báo phản ánh về ngành là việc ưu tiên phát triển dịch vụ CNTT, sử dụng tên miền tiếng Việt, thị trường dịch vụ viễn thông…Dịch vụ công nghệ thông tin cần được ưu tiên phát triển. (Ảnh: Internet)

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

VIỄN THÔNG

BÁO CHÍ

XUẤT BẢN

TỔNG HỢP
 
* Chuyên mục này có mục đích tổng hợp các bài báo viết về ngành Thông tin và Truyền thông để giúp cán bộ quản lý, cán bộ công chức, viên chức ngành Thông tin và Truyền thông cũng như bạn đọc có thông tin nhiều chiều, toàn diện. Nội dung các bài báo được tổng hợp không phản ánh quan điểm, chủ trương của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như Ban Biên tập.

H.N (Tổng hợp)