Tổng hợp báo chí viết về ngành TT&TT từ ngày 28/4 đến ngày 4/5/2015

5/4/2015 10:48:00 AM

Ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước, Tăng cường các biện pháp phòng chống tấn công mạng trong dịp nghỉ lễ, dịch vụ truyền hình trả tiền…là những vấn đề các báo đưa tin về ngành từ ngày 28/4 đến 4/5/2015.Các DN CNTT nội sẽ được ưu tiên làm tổng thầu các dự án đầu tư, cung cấp dịch vụ cho CQNN. Ảnh: T.C(VietNamNet)

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

VIỄN THÔNG

BÁO CHÍ

XUẤT BẢN

BƯU CHÍNH
TỔNG HỢP

* Chuyên mục này có mục đích tổng hợp các bài báo viết về ngành Thông tin và Truyền thông để giúp cán bộ quản lý, cán bộ công chức, viên chức ngành Thông tin và Truyền thông cũng như bạn đọc có thông tin nhiều chiều, toàn diện. Nội dung các bài báo được tổng hợp không phản ánh quan điểm, chủ trương của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như Ban Biên tập.
 
 

Hải Nam (Tổng hợp)