Tổng hợp báo chí viết về ngành TT&TT từ ngày 11/4 đến 13/4/2015

4/13/2015 8:06:10 AM

Khai mạc hội chợ sách mùa hè 2015, Khai mạc Hội báo xuân Việt Nam tại CHDCND Lào, thị trường dịch vụ viễn thông…là những thông tin nổi bật về ngành được các báo phản ánh trong các ngày từ 11/4 đến 13/4/2015.Không chỉ bán sách, phố sách còn là nơi tác giả và bạn đọc dễ dàng giao lưu với nhau. (Ảnh: Internet)

VIỄN THÔNG

BÁO CHÍ

XUẤT BẢN

TỔNG HỢP
 
* Chuyên mục này có mục đích tổng hợp các bài báo viết về ngành Thông tin và Truyền thông để giúp cán bộ quản lý, cán bộ công chức, viên chức ngành Thông tin và Truyền thông cũng như bạn đọc có thông tin nhiều chiều, toàn diện. Nội dung các bài báo được tổng hợp không phản ánh quan điểm, chủ trương của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như Ban Biên tập.
 
 

Hải Nam (Tổng hợp)