Tổng hợp báo chí viết về ngành TT&TT ngày 5/3/2015

3/5/2015 9:58:50 AM

Tốc độ internet của Việt Nam đứng thứ 3 Đông Nam Á; năm 2015, cung cấp thêm các dịch vụ mới tại Bưu điện - Văn hóa xã; đẩy mạnh tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo… là những vấn đề nổi bật các báo đưa tin về ngành trong ngày 5/3/2015.Dịch vụ thu BHXH, BHYT tự nguyện qua hệ thống bưu điện (Ảnh: Internet)

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

VIỄN THÔNG 

BÁO CHÍ

XUẤT BẢN

BƯU CHÍNH

TỔNG HỢP
 
* Chuyên mục này có mục đích tổng hợp các bài báo viết về ngành Thông tin và Truyền thông để giúp cán bộ quản lý, cán bộ công chức, viên chức ngành Thông tin và Truyền thông cũng như bạn đọc có thông tin nhiều chiều, toàn diện. Nội dung các bài báo được tổng hợp không phản ánh quan điểm, chủ trương của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như Ban Biên tập.

Hải Nam (Tổng hợp)