Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8/2014

8/28/2014 6:34:11 PM

Chiều 28/8/2014, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức buổi họp báo thường kỳ tháng 8/2014 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Người phát ngôn của Chính phủ Nguyễn Văn Nên. Thay mặt Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn đã tham dự.Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên chủ trì phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8/2014

Trong ngày 27-28/8/2014, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2014.

Tại phiên họp, Chính phủ đã nghe, thảo luận về Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng, dự báo tình hình 9 tháng, cả năm 2014 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. Chính phủ cũng đã nghe, thảo luận vào nhiều Đề án, nội dung quan trọng khác.

Về Báo cáo tóm tắt kết quả công tác ứng dụng công nghệ thông tin năm 2013 của các cơ quan Nhà nước do Bộ Thông tin và Truyền thông trình, Thủ tướng nhấn mạnh, công nghệ thông tin là phương tiện vừa nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành, quản lý nhà nước, vừa phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn. “Mục đích báo cáo để các Bộ, ngành, địa phương biết mình đang đứng ở đâu để cố gắng hơn”, Thủ tướng nêu rõ và yêu cầu cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành.

Báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông đã xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các Bộ, ngành, địa phương, theo đó, có 11 Bộ, ngành xếp mức khá, 8 trung bình; 3 địa phương xếp mức tốt, 8 địa phương khá và 51 địa phương xếp mức trung bình.
 

Doãn Mạnh