Tổng hợp báo chí viết về ngành Thông tin và Truyền thông ngày 24/7/2014

7/24/2014 11:05:37 AM

Ngày 24/7/2014, thông tin được các báo điện tử phản ánh về ngành là vấn đề tái cơ cấu thị trường viễn thông, thị trường dịch vụ truyền hình trả tiền, phần mềm nghe lén điện thoại… Bạn đọc có thể xem chi tiết các bài viết theo các liên kết dưới đây:Hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ MyTV.

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

VIỄN THÔNG

BÁO CHÍ

BƯU CHÍNH

TỔNG HỢP
 
* Chuyên mục này có mục đích tổng hợp các bài báo viết về ngành Thông tin và Truyền thông để giúp cán bộ quản lý, cán bộ công chức, viên chức ngành Thông tin và Truyền thông cũng như bạn đọc có thông tin nhiều chiều, toàn diện. Nội dung các bài báo được tổng hợp không phản ánh quan điểm, chủ trương của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như Ban Biên tập.

Hải Nam