Ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành hệ thống quốc lộ

6/24/2014 8:58:41 AM

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đồng ý chủ trương triển khai thực hiện Dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và khai thác an toàn, hiệu quả hệ thống quốc lộ trọng yếu trên cả nước - giai đoạn 1 áp dụng đối với quốc lộ 1.Ảnh minh họa

Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải hoàn chỉnh dự án, trong đó lưu ý nâng cao khả năng sử dụng dùng chung hạ tầng thông tin và chia sẻ, phối hợp thông tin với các ngành liên quan.
 
Đồng thời tổ chức thẩm định, phê duyệt Dự án theo thẩm quyền, đảm bảo hiệu quả đầu tư và phù hợp với tiến độ hoàn thành việc nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1.
 
Về nguồn vốn thực hiện, ưu tiên phương án đầu tư theo hình thức xã hội hóa. Trường hợp phải sử dụng vốn ngân sách nhà nước, Bộ Giao thông vận tải rà soát tình hình sử dụng vốn của các dự án nâng cấp, cải tạo quốc lộ 1, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.