Viện Tin học Nhân dân chính thức ra mắt

8/1/2013 8:18:27 AM

Ngày 31/7/2013, tại Hà Nội, Viện Tin học Nhân dân, trực thuộc Hội Tin học Việt Nam, đã chính thức ra mắt. Ông Bùi Mạnh Hải là Chủ tịch Hội đồng Viện, ông Hoàng Quốc Lập giữ chức Viện trưởng.Ban Lãnh đạo Viện Tin học Nhân dân - Ảnh VnMedia

Viện Tin học Nhân dân là tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập, được tổ chức theo mô hình cổ phần. Theo cơ cấu tổ chức của Viện, Hội nghị các nhà đầu tư là cơ quan quyết định cao nhất.
 
Viện Tin học Nhân dân có chức năng nhiệm vụ tư vấn, thẩm định, phản biện xã hội các nhiệm vụ, chương trình dự án và tham gia xây dựng cơ chế chính sách liên quan đến công nghệ thông tin và truyền thông; Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông; Đào tạo giải pháp, công nghệ, kỹ năng chuyên sâu, phổ cập kiến thức về công nghệ thông tin và truyền thông cho toàn xã hội; Hợp tác trong nước và quốc tế, cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông.
 
Để triển khai thành công các hoạt động của mình trong tương lai, Viện Tin học nhân dân sẽ hoạt động theo hướng mở về tổ chức (sẵn sàng kết nạp, liên kết với các tổ chức khác khi có nhu cầu và điều kiện), mở về công việc (hợp tác, liên kết tiếp cận, giải quyết các vấn đề phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông cả ở tầm chiến lược, chính sách vĩ mô quốc gia cho đến nhu cầu kỹ thuật công nghệ, nhân lực cụ thể ứng dụng tại các cơ quan, doanh nghiệp), mở về nhân sự (cơ chế cộng tác phù hợp thu hút sự tham gia của các chuyên gia).
 

Giang Phạm