Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo quốc gia về CNTT làm việc với tỉnh Lạng Sơn

5/6/2011 2:29:21 PM

Sáng ngày 05/5/2011 Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo quốc gia về  CNTT làm việc với tỉnh Lạng Sơn. Đ/c Đỗ Trung Tá, Phái viên của Thủ tướng Chính phủ về CNTT, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về CNTT làm trưởng đoàn. Thành phần làm việc với Đoàn có đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo CNTT tỉnh, các thành viên Ban chỉ đạo CNTT tỉnh...Đ/c Đỗ Trung Tá, Phái viên của Thủ tướng Chính phủ về CNTT, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về CNTT phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc Đoàn đã nghe báo cáo chung về tình hình ứng dụng CNTT và việc triển khai các đề án của Chính phủ về CNTT trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; báo cáo về tình hình ứng dụng CNTT và việc triển khai đề án 06  thuộc khối Đảng; Nghe phát biểu của Phó Chủ tịch UBND tỉnh về sự lãnh đạo, chỉ đạo  của các cấp ủy Đảng, chính quyền, những thành tựu quan trọng trong việc ứng dụng và phát triển CNTT của các ngành, các cấp, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp…; Nghe ý kiến chỉ đạo của các đ/c Nguyễn Hữu Từ, Phó Văn phòng Trung ương Đảng, đ/c Nguyễn Minh Hồng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông…

Kết luận buổi làm việc đ/c Đỗ Trung Tá đã ghi nhận, biểu dương  những nỗ lực, kết quả ứng dụng và phát triển CNTT của tỉnh Lạng Sơn trong thời gian qua; Định hướng các nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT trong những năm tới...

Buổi chiều cùng ngày Đoàn đến thăm và làm việc với UBND thành phố Lạng Sơn và Viễn thông Lạng Sơn.

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn