Ngày Bưu chính thế giới 9/10 có áp phích và logo mới

10/9/2010 3:53:49 PM

Nhân dịp kỷ niệm ngày Bưu chính thế giới năm nay 9/10/2010, Liên minh Bưu chính thế giới (UPU) đã ra mắt tấm áp phích (poster) và logo mới cho sự kiện Bưu chính hàng năm này.Trong thời đại Internet, các dịch vụ bưu chính trên toàn thế giới tiếp tục đóng vai trò kết nối cá nhân và trao đổi thương mại. Tấm áp phích (poster) chính thức về ngày Bưu chính trong giai đoạn 2010–2012 mới này là tập hợp các con tem trên toàn thế giới để thể hiện các cá nhân, không phụ thuộc nơi ở, nền văn hóa nào đều có thể liên lạc với nhau trong hay ngoài phạm vi quốc gia mình.
 
Tấm áp phích được thể hiện theo một cách thức hiệu quả mà đơn giản đã thể hiện được các giá trị cơ bản của dịch vụ bưu chính đó là trao đổi, liên lạc giữa mọi người.
 
Trong khi đó, logo mới của ngày Bưu chính thế giới, sự kiện hàng năm của ngành Bưu chính được thiết kế mới rất bắt mắt. Hai thành phần làm nên logo này là phần hình ảnh và phần chữ.
 
Phần hình ảnh thể hiện hai cá nhân đang trao đổi một vật thể. Vật thể này có thể là một lá thư, một bưu kiện, tiền, hàng hóa… hay bất cứ vật thể gì có thể vận tải được nhờ các dịch vụ bưu chính.
 
Hình ảnh con người hiện diện ở mặt trên con tem là những biểu tưởng mang tính toàn cầu của Bưu chính. Hình ảnh con người được thể hiện trên logo này đang có xu hướng vượt qua đường biên giới, thể hiện sự vươn tới của việc trao đổi thư không chỉ nằm gói gọn trong lãnh thổ mà còn giữa các lãnh thổ quốc gia.
 
Màu sắc của hai con tem này rất nổi bật. Màu xanh (bên trái) thể hiện bầu trời xanh trong khi màu xanh lá (bên phải) thể hiện trái đất. Những màu sắc này thể hiện nhiều phương tiện khác nhau được sử dụng để truyền tải các thông điệp bưu chính (vận tải bằng đường bộ, đi bộ, hàng không và không gian mạng…).

Lan Phương