Khai trương Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế

6/16/2010 12:02:58 PM

Ngày 15/6, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu đã nhấn nút khai trương Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế.Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu cho biết hơn 5 năm qua, trang tin điện tử Bộ Y tế đã trở thành một kênh thông tin quan trọng chuyển tải một cách nhanh chóng, chính xác hệ thống các văn bản, các chủ trương, chính sách, các hoạt động của ngành y tế, đồng thời bước đầu đã cung cấp một số dịch vụ hành chính công tới các tổ chức, cá nhân quan tâm.

Để tiếp tục đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng và hướng tới nền hành chính y tế điện tử, Bộ Y tế chính thức nâng cấp, chuyển trang tin điện tử thành Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế.

Cổng thông Thông tin điện tử Bộ Y tế được thiết kế như một phương tiện truyền thông đa phương tiện, từng bước hình thành một kho dữ liệu chuyên đề về các lĩnh vực chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân.

Phương tiện này góp phần thực hiện Chương trình cải cách hành chính của Chính phủ, cung cấp kịp thời, công khai, minh bạch và đầy đủ những thông tin chính thức về hoạt động của Bộ Y tế, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Y tế.

Cổng thông tin điện tử tại địa chỉ moh.gov.vn cũng cung cấp thông tin về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước trong lĩnh vực y tế; đặc biệt từng bước cung cấp các dịch vụ hành chính công, góp phần giảm thời gian, công sức, kinh phí cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Nhân dịp này, Bộ Y tế cũng công bố "Năm công nghệ thông tin cơ quan Bộ Y tế" tập trung vào các hoạt động như xây dựng cơ sở hạ tầng; nâng cấp Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế giai đoạn 2; xây dựng cổng thông tin khám chữa bệnh; cải cách hành chính lĩnh vực cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị y tế; giao ban trực tuyến với các đơn vị trực thuộc bộ./.