Tập huấn công tác truyền thông pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá

10/22/2015 8:17:22 PM

Thực hiện Quyết định số 1394/QĐ-BTTTT ngày 21/8/2015 của Bộ TT&TT về ban hành Kế hoạch hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2015, ngày 22/10/2015, tại TP. Đà Nẵng, Bộ TT&TT phối hợp với Bộ Y tế tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao công tác truyền thông pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên báo, đài địa phương.Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Vụ Pháp chế; lãnh đạo Văn phòng Bộ; đại diện Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá – Bộ Y tế; Giám đốc Văn phòng Health Bridge Việt Nam cùng đông đảo các phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo, đài địa phương.
 
Phát biểu khai mạc Hội nghị, bà Trần Thị Nhị Thủy – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế cho biết: Công ước khung của WHO kiểm soát thuốc lá đã được rất nhiều nước trên thế giới tham gia. Các thành viên của Công ước này đã đưa ra những quy định nhằm hạn chế dần người hút thuốc lá trong cộng đồng. Sau khi trở thành thành viên tham gia Công ước này năm 2004, Việt Nam đã ban hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá vào ngày 18/6/2012 và Nghị định số 77/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Luật và các văn bản dưới luật ra đời đã tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá. Để các văn bản quy phạm pháp luật được triển khai thi hành và đạt hiệu quả cao nhằm thực hiện chiến lược quốc gia  phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020, Bộ TT&TT phối hợp với Quỹ Phòng, phòng, chống tác hại của thuốc lá – Bộ Y tế tổ chức Hội nghị tập huấn này cho đối tượng phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo, đài.
 
Tại Hội nghị, đại biểu được tiếp thu các chuyên đề: Các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Tác hại của việc sử dụng thuốc lá và gánh nặng bệnh tật và kinh tế; Xây dựng nơi làm việc không khói thuốc; Thực trạng công tác truyền thông của cơ quan báo chí về phòng, chống tác hại của thuốc lá.
 
Hội nghị nhằm tăng cường công tác truyền thông pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá thông qua đội ngũ phóng viên, biên tập viên báo đài, để người dân nhận thức được tác hại nghiêm trọng từ thuốc lá, giúp họ hạn chế được bệnh tật, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng.
 

Hoàng Giang