Xử phạt 50 triệu đồng Chi nhánh Doanh nghiệp tư nhân sách Thành Nghĩa – Nhà sách Nguyễn Văn Cừ

12/9/2014 12:51:24 PM

Thanh tra Bộ TT&TT vừa ra quyết định số 1129/QĐ-XPVPHC xử phạt hành chính 50 triệu đồng đối với Chi nhánh Doanh nghiệp tư nhân sách Thành Nghĩa – Nhà sách Nguyễn Văn Cừ (địa chỉ tại 36 phố Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) do đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính sau:Chi nhánh Doanh nghiệp tư nhân sách Thành Nghĩa – Nhà sách Nguyễn Văn Cừ tại Hà Nội

Phát hành xuất bản phẩm “Danh nhân và Thời đại", tác giả Lê Văn Tiễn, Bác sĩ Lê Nam có quyết định thu hồi, quy định tại điểm b, Khoản 4, Điều 27 Nghị định 169/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản.

Phát hành xuất bản phẩm “Đại Quang Việt sử" tập 1, tập 2, tác giả Lê Nam xuất bản trái phép, quy định tại điểm a, Khoản 4, Điều 27 Nghị định 169/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản.
 

D.M