Hội nghị giao ban Quản lý Nhà nước với các doanh nghiệp viễn thông

7/15/2014 2:23:56 PM

Sáng ngày 15/7/2014, tại Hà Nội, Cục Viễn thông đã tổ chức Hội nghị giao ban Quản lý Nhà nước với các doanh nghiệp viễn thông. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Nam Thắng đã chủ trì Hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo Cục Viễn thông và đại diện các doanh nghiệp viễn thông…Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị đã tập trung trao đổi những  nội dung chính sau: Công tác quản lý giá cước viễn thông; Công tác xây dựng quy chuẩn chất lượng dịch vụ Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất; Quản lý dịch vụ OTT; Thử nghiệm 3G trên băng tần 2G; Quy hoạch kho số…

Hội nghị cũng tập trung thảo luận về việc xây dựng 08 Thông tư để đảm bảo sự phát triển bền vững, hoàn thiện môi trường pháp lý, tạo sự cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp viễn thông. Nội dung của 08 Thông tư bao gồm: Quy định quản lý giá cước viễn thông; Quy định hoạt động khuyến mại trong lĩnh vực viễn thông; Quy định về việc quản lý hàng hóa viễn thông chuyên dùng; Quy định giá cước hòa mạng dịch vụ truy nhập Internet; Quy định quản lý giá cước dịch vụ chuyển vùng quốc tế; Quy định quản lý giá cước dịch vụ điện thoại quốc tế chiều về; Thông tư giá cước kết nối cuộc gọi chuyển tiếp qua mạng viễn thông cố định đường dài liên tỉnh PSTN và VoIP; Thông tư giá cước cổng 1400.

Đối với dịch vụ OTT, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ sớm có chính sách, biện pháp quản lý theo hướng các nhà mạng và doanh nghiệp OTT cùng phải có trách nhiệm; có cơ chế thúc đẩy sự hợp tác cung cấp dịch vụ OTT để đảm bảo quyền lợi chính đáng của người sử dụng và sự hài hòa lợi ích giữa các bên…

Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp viễn thông phát triển, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp có đủ điều kiện cần thiết triển khai thử nghiệm công nghệ và dịch vụ thông tin di động băng rộng 3G trên băng tần 900MHz (2G) của doanh nghiệp. Thông qua việc thử nghiệm, các doanh nghiệp viễn thông sẽ có những đánh giá cụ thể về tính ưu việt cũng như hạn chế của dịch vụ; trên cơ sở đó, tập trung nâng cấp và mở rộng mạng, cung cấp các dịch vụ 3G và GSM hiện có; nâng cao hiệu quả sử dụng băng tần, đáp ứng yêu cầu  chất lượng dịch vụ theo quy định.

Chiều cùng ngày, sẽ diễn ra "Hội thảo về quản lý giá cước quốc tế chiều về và chuyển vùng quốc tế" .
 

Thu Hương