Cục Tần số Vô tuyến điện sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm

7/8/2014 3:29:55 PM

Sáng ngày 08/07/2014, tại Hà Nội, Cục Tần số Vô tuyến điện (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình công tác 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2014. Thứ trưởng Bộ Thông tiin và Truyền thông Lê Nam Thắng đã tới dự.Quang cảnh hội nghị

Theo báo cáo của Cục Tần số, trong 6 tháng đầu năm 2014, Cục Tần số đã hoàn thành kế hoạch Bộ TT&TT giao trên tất cả các mặt. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý tần số vô tuyến điện và quy hoạch băng tần tiếp tục được hoàn thiện (Quyết định số 835/QĐ-TTg ngày 3/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định các băng tần được đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện; Quyết định số 80/QĐ-BTTTT ngày 22/01/2014 của Bộ trưởng Bộ TT&TT về kế hoạch chuyển đổi kênh tần số truyền hình mặt đất giai đoạn 2014-2017).
 
Thực hiện tốt vai trò Văn phòng Ban chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình Việt Nam. Tích cực triển khai Đề án số hoá truyền hình mặt đất, đảm bảo tiến độ đề ra. Tiếp tục xử lý tốt các vấn đề về cấp phép viba, cấp phép PTTH, cấp phép điện tử cho các doanh nghiệp thông tin di động, viễn thông tỉnh và cho các đài PTTH.  Công tác hợp tác và phối hợp tần số quốc tế đạt nhiều kết quả quan trọng về phối hợp tần số biên giới, phối hợp quỹ đạo vệ tinh, hợp tác với EU, ASEAN, hợp tác song phương và đa phương. Hoàn thành phối hợp tần số khu vực biên giới với Campuchia. Tổ chức thành công Hội thảo ITU khu vực Châu Á TBD về IMT đến năm 2020 và sau năm 2020; Hội nghị Nhóm nghiên cứu về hệ thống IMT (WP5D) lần thứ 18; Hội thảo thông tin vô tuyến khu vực Châu Á. Tích cực chuẩn bị cho Hội nghị Thông tin vô tuyến thế giới WRC-2015. Tiếp tục phối hợp tốt với các Sở Thông tin và Truyền thông trong công tác quản lý nhà nước tại địa phương. Các vụ vi phạm và can nhiễu được xử lý nhanh chóng, kịp thời. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong lĩnh vực quản lý tần số được triển khai liên tục, đa dạng và rộng khắp trên cả nước. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy. Tổ chức tốt hoạt động thanh tra chuyên ngành. Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin kết hợp với cải cách thủ tục hành chính.
 
Một số công việc, dự án còn chậm tiến độ như: Công tác tổ chức đấu thầu các gói thầu mua sắm 04 trạm kiểm soát cố định và nâng cấp phần mềm phục vụ cho công tác ấn định và cấp phép tần số vô tuyến điện; công tác chuẩn bị đầu tư  Dự án đầu tư xây dựng công trình “Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực IV – Cần Thơ”. Cục Tần số vô tuyến điện đã và đang tăng cường chỉ đạo các biện pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện của các dự án.
 
6 tháng cuối năm Cục sẽ tập trung hoàn thành một số nhiệm vụ trọng tâm như: Công tác xây dựng văn bản chính sách và quy hoạch tần số. Nghiên cứu xây dựng hồ sơ đấu giá băng tần. Nghiên cứu, sửa đổi Thông tư 24/2010/TT-BTTTT về hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện. Xây dựng Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành phân bổ băng tần trên 470 MHz phục vụ mục đích kinh tế-xã hội, quốc phòng và an ninh. Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Quyết định 25/2008/QĐ-BTTTT của Bộ TT&TT
 
Công tác triển khai Đề án số hóa truyền hình mặt đất: Tổ chức hoạt động của Ban chỉ đạo, đảm bảo triển khai Đề án số hoá truyền hình đúng tiến độ theo kế hoạch của Bộ trưởng Bộ TT&TT đã phê duyệt. Nghiên cứu, xây dựng quy định đánh giá vùng phủ sóng DVB-T2. Công tác ấn định và cấp phép tần số: Triển khai cấp phép kênh tần số cho các doanh nghiệp thiết lập mạng, cung cấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất khu vực. Cấp phép cho Đài bờ của các Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản liên lạc với đài tàu cá hỗ trợ cho ngư dân đánh bắt xa bờ. Công tác kiểm tra kiểm soát: Xử lý nhiễu mạng 3G do điện thoại chuẩn DECT 6.0, nhiễu hệ thống quản lý điều hành bay. Tổ chức kiểm tra tương thích điện từ trường (EMC) của các mạng truyền hình cáp theo tiêu chuẩn QCVN 71:2013/BTTTT. Nghiên cứu giải pháp phối hợp sử dụng tần số giữa hệ thống dẫn đường hàng không quân sự, dẫn đường hàng không dân sự và thông tin di động. Công tác thanh tra: Triển khai hoạt động thanh tra chuyên ngành tại Cục và các Trung tâm tần số khu vực theo quy định. Tổ chức thanh tra các doanh nghiệp viễn thông, đài phát thanh truyền hình và các đơn vị Taxi. Công tác hợp tác và phối hợp quốc tế: Hoàn thành việc bảo vệ quyền lợi của Việt Nam tại các cuộc họp trù bị cho Hội nghị thông tin vô tuyến thế giới WRC-2015. Chuẩn bị nội dung cho hội nghị toàn quyền 2014. Thực hiện phối hợp tần số biên giới với Lào, Trung Quốc. Phối hợp vệ tinh cho vị trí 1070E. Phối hợp với VNPT về việc phối hợp vệ tinh với Lào…
 

Việt Thắng