Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về biển, đảo cho sỹ quan Quân chủng Hải quân và cán bộ các Sở Thông tin và Truyền thông phía Bắc

4/4/2013 4:26:53 PM

Ngày 4/4/2013, tại Hải Phòng, Hội nghị Tập huấn công tác tuyên truyền về biển, đảo cho sỹ quan Quân chủng Hải quân và cán bộ Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh phía Bắc đã được tổ chức. Hội nghị do Bộ Thông tin Truyền thông  phối hợp với Bộ Tư lệnh Hải quân và Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn đã đến dự và phát biểu khai mạc.


Hội nghị kéo dài trong hai ngày 4 và 5/4/2013 cung cấp kiến thức pháp lý cơ bản về biển, hải đảo; giới thiệu về thực trạng bảo vệ, phát triển tài nguyên biển và hải đảo; vấn đề bảo vệ chủ quyền biển, đảo nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong và ngoài quân đội, góp phần thực hiện hiệu quả Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020.
 
Các thông tin mới về tình hình diễn biến trên Biển Đông thời gian gần đây cũng được cập nhật và thảo luận. Đây cũng là dịp các đại biểu trao đổi kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền về biển, đảo trong và ngoài quân đội.
 
Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn đã quán triệt mục tiêu của Đảng và Nhà nước ta trong vấn đề Biển Đông và quan hệ đối ngoại, đồng thời nhấn mạnh việc các học viên tham dự hội nghị tập huấn sẽ là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền về biển đảo tại cơ sở trong thời gian sắp tới.
 
Hội nghị tập huấn là hoạt động trong Dự án “Nâng cao chất lượng đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên, tuyên truyền viên về biển, đảo ở các cấp” được Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt tại Quyết định số 398/QĐ-BTTTT ngày 12/3/2012 thuộc “Đề án đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam” được ban hành theo Quyết định số 373/ QĐ-TTg ngày 23/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ nhằm thực hiện thành công Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020.
 

Cục Thông tin Đối ngoại