Bộ TT&TT lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với Thông tư quy định về tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở trong cơ quan nhà nước

2/18/2011 10:14:19 AM

Dự thảo thông tư nêu quy định, tất cả các tài liệu (file) dạng văn bản, bảng tính, trình diễn được đăng tải trên cổng, trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước phải có định dạng theo tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở ODF; Khuyến khích các cơ quan nhà nước sử dụng tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở ODF đối với các tài liệu dạng văn bản, bảng tính, trình diễn được dùng trong việc lưu trữ, trao đổi thông tin giữa các cơ quan nhà nước với người dân, doanh nghiệp hoặc giữa các cơ quan nhà nước với nhau.


Định dạng tài liệu mở ODF là tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7978:2009 (tương đương với tiêu chuẩn ISO/IEC 26300:2006) được quy định tại Quyết định số 1761/QĐ-BKHCN ngày 27/8/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia. Cụ thể:

- Định dạng là .odt đối với tài liệu dạng văn bản.
- Định dạng là .ods đối với tài liệu dạng bảng tính.
- Định dạng là .odp đối với tài liệu dạng trình diễn.

Các cổng, trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước đang hoạt động hoặc triển khai trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành cần được rà soát và có lộ trình chuyển đổi, nâng cấp phù hợp để áp dụng tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở ODF.

Từ ngày hôm nay 18/2/2011 đến ngày 19/4/2011, trên Trang Thông tin điện tử của Bộ TT&TT sẽ đăng tải bản dự thảo Thông tư để lấy ý kiến góp ý rộng rãi của nhân dân. Nội dung bản dự thảo và ý kiến đóng góp được đăng tải tại đây.

P. Bình