Hội nghị tập huấn công tác văn thư - lưu trữ Bộ Thông tin và Truyền thông

11/4/2010 8:19:21 PM

Trong hai ngày 4-5/11/2010 Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn công tác văn thư – lưu trữ năm 2010 cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ. Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn đến dự và chỉ đạo hội nghị.Tham dự lớp tập huấn có hơn 100 học viên là lãnh đạo và cán bộ công chức làm công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan đơn vị thuộc Bộ. Hội nghị đã được cán bộ nghiệp vụ của Cục Văn thư lưu trữ nhà nước hướng dẫn về tổng quan công tác văn thư, lưu trữ; lập hồ sơ hiện hành và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan; về quản lý văn bản đi và đến. Ngoài ra hội nghị còn trao đổi về Quy chế công tác văn thư – lưu trữ của Bộ Thông tin và Truyền thông; nghe hướng dẫn quản lý văn bản đi và đến trên hệ thống e-office.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn nêu lên vai trò, tầm quan trọng của công tác văn thư, lưu trữ; mối quan hệ giữa văn thư –lưu trữ các cấp; trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị đối với công tác văn thư, lưu trữ…; Thứ trưởng biểu dương việc xây dựng hệ thống văn thư, lưu trữ của các cơ quan thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông ngày càng đi vào nề nếp theo đúng tinh thần cải cách hành chính nhà nước...

Như Nguyên