Báo cáo tiếp thu ý kiến góp ý cho dự thảo “Đề án số hoá truyền dẫn phát sóng truyền hình tương tự mặt đất đến năm 2020”

4/7/2010 1:38:05 PM

Chiều ngày 6/4/2010, Tổ biên tập dự thảo “Đề án số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình tương tự mặt đất đến năm 2020” đã báo cáo với Thứ trưởng Thường trực Bộ TT&TT Lê Nam Thắng nội dung tiếp thu ý kiến, đóng góp của các đơn vị để hoàn chỉnh Đề án. Dự kiến ngày 20/4/2010, Đề án này sẽ được hoàn chỉnh và trình lên Thủ tướng Chính phủ.Trong thời gian tiếp thu ý kiến và đóng góp cho dự thảo Đề án số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình tương tự mặt đất đến năm 2020, Tổ biên tập dự thảo Đề án Bộ TT&TT đã nhận được ý kiến thẩm định, góp ý xây dựng quy hoạch về Đề án của Tổng công ty truyền thông đa phương tiện (VTC); Đài Truyền hình Việt Nam; Bộ Công thương; Bộ Tài chính; Đài PT-TH một số tỉnh thành phố và các doanh nghiệp điện tử... Tổ biên tập đã tiếp thu và có giải trình về các vấn đề: Kinh nghiệm số hóa truyền hình tương tự của các nước, tiêu chuẩn truyền hình số mặt đất DVB-T, tiêu chuẩn mã hóa tín hiệu hình ảnh và âm thanh MPEG-4 trong lộ trình số hóa; Về các giải pháp triển khai công nghệ tiêu chuẩn, tổ chức bộ máy; Các vấn đề về kinh phí, các chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp, các hộ gia đình…

Thứ trưởng Lê Nam Thắng cho biết Bộ sẽ tiếp thu ý kiến góp ý để hoàn chỉnh Đề án, trình lên Thủ tướng Chính phủ. Thứ trưởng cũng nhấn mạnh tiêu chuẩn truyền hình số mặt đất DVB-T, tiêu chuẩn mã hóa tín hiệu hình ảnh và âm thanh MPEG-4 sẽ là công nghệ tiếp theo trong lộ trình số hóa…