Hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Bưu chính tại TP. Hồ Chí Minh

8/25/2009 4:01:51 PM

Ngày 25/8/2009, tại Tp.Hồ Chí Minh, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội phối hợp với bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội thảo về dự án Luật Bưu chính.Tham dự hội thảo có ông Đặng Vũ Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKHCN&MT; ông Nghiêm Vũ Khải, Phó Chủ nhiệm UBKHCN&MT; ông Nguyễn Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ; Các ủy viên UBKHCN&MT khu vực TPHCM; Đại diện lãnh đạo các ban, ngành, doanh nghiệp trung ương và địa phương. Tại hội thảo, đã có 11 ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự. Ngoài việc góp ý chung trong dự thảo, các đại biểu đề nghị Ban soạn thảo cần làm rõ hơn khái niệm Bưu chính và một số vấn đề cụ thể như:  Thiết kế một chương riêng về cơ quan quản lý nhà nước về Bưu chính, trình tự thủ tục cấp phép; Bổ sung thêm một số vấn đề mà dự thảo chưa nêu hoặc đã nêu nhưng còn thiếu, đó là: thùng thư tại khu nhà cao tầng; vai trò, vị trí của Bưu điện văn hóa xã; thẩm quyền huy động doanh nghiệp cung ứng dịch vụ Bưu chính phục vụ các trường hợp được phục vụ ưu tiên; hành vi cạnh tranh, hạn chế cạnh tranh; yếu tố thời gian trong hoạt động Bưu chính; chế định kiện ra tòa trong việc khiếu nại và bồi thường thiệt hại; bảo hiểm hàng hóa …

Dự thảo Luật bưu chính gồm 6 chương 48 điều. Dự thảo sẽ được UBKHCN&MT và Bộ Thông tin và Truyền thông hoàn chỉnh và trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu vào tháng 10/2009.