Giải thưởng Huy Chương Vàng & Top 5 ICT Việt Nam 2009

7/14/2009 9:16:07 PM

Ngày 14/7/2009, tại Tp.Hồ Chí Minh, Hội Tin Học TP.HCM (HCA) đã tổ chức lễ trao giải Huy Chương Vàng & Top 5 ICT Việt Nam 2009. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng đã đến dự và trao giải.


Ngày 14/7/2009, tại Tp.Hồ Chí Minh, Hội Tin Học TP.HCM (HCA) đã tổ chức lễ trao giải Huy Chương Vàng & Top 5 ICT Việt Nam 2009. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng đã đến dự và trao giải.

Giải thưởng Huy Chưong Vàng & Top 5 ICT Việt Nam do HCA tổ chức liên tục hàng năm, từ năm 1998 đối với giải Huy Chương Vàng và năm 2001 đối với giải Top 5. Giải thưởng này được tổ chức thường niên nhằn công nhận, quảng bá, tôn vinh và khuyến khích các doanh nghiệp trong lĩnh vực Công nghệ thông tin - truyền thông (CNTT-TT) đẩy mạnh hoạt động, nâng cao năng lực cạnh tranh góp phần chủ đạo đưa CNTT-TT trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp ngày càng tích cực hơn vào tăng trưởng kinh tế của TPHCM nói riêng và Việt Nam nói chung. Giải thưởng Huy Chương Vàng & Top 5 ICT Việt Nam 2009 đã bổ sung giải thưởng mới cho 2 lĩnh vực dịch vụ nội dung số và dịch vụ tích hợp hệ thống CNTT. Số lượng doanh nghiệp tham gia năm nay nhiều hơn so với năm 2008 và xuất hiện nhiều gương mặt mới lần đầu tiên tham gia.

Giải Huy Chương Vàng được trao cho 32 đơn vị theo 8 nhóm: phần cứng; tích hợp hệ thống CNTT; bán lẻ; Internet;phần mềm; dịch vụ nội dung số; xuất khẩu phần mềm và đào tạo. Giải Top 5 được trao cho 33 đơn vị theo 10 nhóm: đơn vị CNTT-TT hàng đầu; đơn vị sản xuất phần cứng hàng đầu; máy tính Việt Nam hàng đầu; đơn vị dịch vụ tích hợp CNTT Việt Nam hàng đầu; đơn vị dịch vụ Internet, viễn thông hàng đầu; đơn vị dịch vụ nội dung số Việt Nam hàng đầu; đơn vị bán lẻ CNTT-TT hàng đầu; đơn vị phần mềm hàng đầu; đơn vị xuất khẩu phần mềm hàng đầu và đơn vị đào tạo CNTT hàng đầu.