Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông thăm và làm việc với Cơ quan đại diện Bộ tại TP Đà Nẵng

6/8/2009 2:58:49 PM

Ngày 04/6/2009, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp đã đến thăm và làm việc với Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Đà Nẵng. Dự buổi làm việc với Bộ trưởng có ông Nguyễn Khắc Lập – Chánh Văn phòng Bộ và toàn thể cán bộ, chuyên viên của Cơ quan đại diện.


Ông Nguyễn Trọng Phát – Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan đại diện đã báo cáo với Bộ trưởng tình hình hoạt động của Cơ quan Đại diện.Từ sau khi có Quyết định số 248/QĐ-BTTTT ngày 25/02/2009 của Bộ trưởng Bộ TT&TT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Đà Nẵng thay thế Quyết định số 47/QĐ-BTTTT ngày 19/8/2008, Cơ quan đại diện đã từng bước ổn định tổ chức và tích cực triển khai các nhiệm vụ công tác, đi thăm và làm việc với 13 Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) trên địa bàn nhằm nắm bắt thực trạng công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông của các Sở, đồng thời giải thích và làm rõ những vấn đề vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước; ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của các Sở để phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ có liên quan và xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các Sở trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước tại địa phương. Bước đầu, Cơ quan đại diện của Bộ đã tạo được vị thế đối với các địa phương.

Bên cạnh việc triển khai thực hiện chức năng và nhiệm vụ, Cơ quan đại diện cũng gặp một số khó khăn và có kiến nghị với Bộ trưởng như: Cơ quan Đại diện quản lý địa bàn miền Trung – Tây nguyên trải rộng, có nhiều yếu tố đặc thù, nhạy cảm về chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội, song biên chế của cơ quan còn quá mỏng, cơ sở vật chất, phương tiện xuống cấp, kinh phí hoạt động còn thiếu… đề nghị Bộ trưởng quan tâm và chỉ đạo các đơn vị chức năng của Bộ sớm giải quyết nhằm tạo điều kiện cho Cơ quan đại diện thực thi chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước trên địa bàn được phân công.

Qua nghe báo cáo, Bộ trưởng đã biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà Cơ quan đại diện đã đạt được trong thời gian vừa qua, sẽ xem xét, giải quyết những kiến nghị của Cơ quan và chỉ đạo những nhiệm cụ thể của Cơ quan đại diện trong thời gian tới. Về quản lý cần chú trọng ba nội dung: quản lý địa bàn, quản lý con người và quản lý tài chính, cơ sở, vật chất; ba nội dung tăng cường: tăng cường quản lý nhà nước trên địa bàn, tăng cường phối hợp, tăng cường đoàn kết nội bộ; hai nội dung đầu tư: chú trọng đầu tư công tác cán bộ, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất.

Thay mặt toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên Cơ quan đại diện, Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan đại diện hứa quán triệt đầy đủ tinh thần chỉ đạo của Bộ trưởng, đoàn kết phấn đấu xây dựng Cơ quan vững mạnh, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ giúp Bộ trưởng thực hiện công tác quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông , công nghệ thông tin, báo chí, xuất bản trên địa bàn miền Trung- Tây nguyên../.