Thứ trưởng Bộ TT&TT Trần Đức Lai làm việc với lãnh đạo tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

5/18/2009 2:03:34 PM

Ngày 12/5/2009, nhân chuyến công tác triển khai Chương trình tập huấn về quản lý dịch vụ viễn thông công ích do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Ông Trần Đức Lai - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh và các Sở liên quan. Thứ trưởng cũng đã làm việc với Sở TT&TT, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực viễn thông, Giám đốc Đài PTTH tỉnh, Trưởng phòng VHTT&DL của các huyện, thị xã, thành phố.


Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh, sau khi nghe ông Nguyễn Văn Trừ - Giám đốc Sở TT&TT báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của Sở qua 4 tháng đầu năm 2009, ông Trần Minh Sanh - Chủ tịch UBND tỉnh cũng báo cáo với Thứ trưởng các nội dung mà lãnh đạo tỉnh rất quan tâm và giao cho Sở TT&TT làm đầu mối thực hiện bao gồm: Đẩy nhanh tiến độ ngầm hóa cáp viễn thông ở các trục đường chính để tạo mỹ quan cho đô thị; Xúc tiến phương án hỗ trợ cho CBCC làm công tác CNTT tại các cơ quan nhà nước để thu hút nguồn nhân lực CNTT chất lượng cao về làm việc tại địa phương; Hoàn thành triển khai ứng dụng CNTT theo mô hình một cửa liên thông cấp xã tại tỉnh BR-VT với quyết tâm đến cuối năm 2009 đạt tỷ lệ 100% (hiện tại, có 57/82 xã được phê duyệt triển khai).

Tại buổi làm việc với lãnh đạo Sở TT&TT, Thứ trưởng đã nghe các đơn vị trình bày các khó khăn vướng mắc, trong đó, quan trọng nhất vẫn là nhân sự làm công tác quản lý lĩnh vực CNTT-TT tại các huyện. Hiện tại, các huyện chưa có cán bộ có bằng cấp chuyên ngành, việc đưa thông tin PTTH đến cấp xã và đặc biệt là huyện Côn Đảo còn khó khăn. Thứ trưởng Trần Đức Lai đã có ý kiến với địa phương, trong đó tập trung vào một số nội dung chính như: Tỉnh sớm ban hành chức năng nhiệm vụ của các phòng VHTT&DL, tăng cường nhân sự cho cấp huyện để thực hiện tốt chức năng triển khai các ứng dụng CNTT và thanh tra chuyên ngành; Phát triển ứng dụng CNTT, chính phủ điện tử theo chỉ đạo của Chỉ thị 34/2008/CT-TTg ngày 03/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan Nhà nước; Hướng đến xây dựng công nghiệp CNTT cả phần cứng, phần mềm và nội dung số; Quan tâm đến phát triển nguồn lực CNTT…