Bộ Thông tin và Truyền thông: Triển khai công tác năm 2009

1/3/2009 3:09:55 PM

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Hội nghịSáng 02/01/2009 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2009. Đến dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân; Bộ trưởng Bộ TT&TT Lê Doãn Hợp và các Thứ trưởng; Phái viên của Thủ tướng Chính phủ về CNTT, Phó Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về CNTT Đỗ Trung Tá; Lãnh đạo bộ, ban ngành trung ương và địa phương; các đồng chí nguyên là Thứ trưởng Bộ BCVT; Lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ, Sở TT&TT; doanh nghiệp, hiệp hội BCVT và CNTT, đơn vị chuyên trách CNTT bộ, ngành…


Sáng 02/01/2009 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2009. Đến dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân; Bộ trưởng Bộ TT&TT Lê Doãn Hợp và các Thứ trưởng; Phái viên của Thủ tướng Chính phủ về CNTT, Phó Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về CNTT Đỗ Trung Tá; Lãnh đạo Bộ, ban ngành trung ương và địa phương; các đồng chí nguyên là Thứ trưởng Bộ BCVT; Lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ, Sở TT&TT; doanh nghiệp, hiệp hội BCVT và CNTT, đơn vị chuyên trách CNTT bộ, ngành…

Năm 2008 là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, đất nước ta tiếp tục đạt được những thành tựu về chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội. Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các cấp, các ngành và toàn dân quan tâm đến sự nghiệp TT&TT, luôn tạo điều kiện để ngành TT&TT phát triển xứng đáng là ngành mũi nhọn, tiên phong của đất nước.

Năm 2008 cũng là năm thứ 2 ngành TT&TT thực hiện nhiệm vụ chính trị sau khi được tổ chức lại. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng toàn ngành từ Trung ương đến địa phương đã nhanh chóng ổn định tổ chức đi vào hoạt động có hiệu qủa. Bộ TT&TT tiếp tục đổi mới trong công tác chỉ đạo điều hành, đoàn kết, tạo niềm tin đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành xuất sắc công việc được giao.

Bên cạnh những thuận lợi ngành TT&TT cũng gặp không ít khó khăn, thách thức: Lĩnh vực xuất bản, báo chí, hết sức nhảy cảm, lĩnh vực viễn thông, CNTT phát triển nhanh, tư duy quản lý chưa theo kịp tình hình.

Năm 2008 Bộ TT&TT đã đạt được kết qủa đáng đáng ghi nhận cả về quản lý nhà nước và sản xuất kinh doanh. Bộ đã xây đựng và hoàn thiện hành lang pháp lý, chính sách cho phát triển ngành TT&TT với việc Bộ được Quốc hội và Chính phủ giao xây dựng 5 dự án Luật để trình Quốc hội khoá XII gồm: Luật Xuất bản sửa đổi; Luật Báo chí sửa đổi; Luật Tần số Vô tuyến điện; Luật Viễn thông; Luật Bưu chính. Cùng với hệ thống luật, hàng loạt văn bản qui phạm pháp luật trong các lĩnh vực được xây dựng và trình ban hành: Nghị địnhvề tổ chức hoạt động của Thanh tra TT&TT; Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Internet…. Bộ đã ban hành 53 quyết định, 6 chỉ thị, 2 thông tư liên tịch, 8 thông tư hướng dẫn,….

Bộ tiếp tục chỉ đạo các doanh nghiệp BCVT tiếp tục hiện đại hóa cơ sở hạ tầng thông tin quốc gia, phát triển dịch vụ, đẩy mạnh ứng dụng CNTT, phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội. Mạng lưới BC,VT tiếp tục phát triển, đáp ứng nhu cầu trao đổi thông tin và giao lưu văn hóa của nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. Hiện có 18.215 điểm phục vụ, 8025 điểm Bưu điện văn hóa xã,…Trong năm, Bộ TT&TT đã cấp trên 1.200 tỷ đồng đầu tư, xây dựng và duy trì mạng lưới cung cấp dịch vụ viễn thông công ích cho vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo. Viễn thông và Internet tăng trưởng mạnh, tính đến hết tháng 11/2008, tổng số thuê bao điện thoại trên toàn mạng hiện có là 79,1triệu máy, thuê bao di động chiếm 83,5%, phát triển mới trên 13.700 trạm BTS, mật độ điện thoại là 92,6 máy/100 dân. Toàn quốc có trên 20,6 triệu người sử dụng Internetđạt mật đọ 24,2%. Tổng doanh thu BC,VT toàn ngành đạt trên 93.000 tỷ đồng tăng 39,1% so với năm 2007, nộp ngân sách trên 11.000 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2007. Lĩnh vực công nghiệp CNTT phát triển với năng suất hiệu, quả cao. Tổng doanh thu toàn ngành thu năm 2008 ước đạt 4,5 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng đạt 20%,…

Năm 2008 Bộ đã hoàn thiện bộ máy QLNN ở trung ương và địa phương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Đăc biệt với sự ra đời của: Cục quản lý PTTH và thông tin điện tử, Cục thông tin đối ngoại, Viện công nghiệp phần mềm và nội dung số.

Công tác QLNN về báo chí đã có những chuyển biến tích cực. Bộ đã chỉ đạo, định hướng các cơ qua báo chí tuân thủ đúng tôn chỉ ,mục đích phản ánh trung thực các nhiệm vụ chính trị của đất nước, kịp thời động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng,…

Cùng với báo chí công tác xuất bản, in, phát hành cũng đạt được nhiều kết quả, cụ thể là công tác này đã ngày càng đi vào nề nếp, nhiều nhà xuất bản cho ra đời nhiều tác phẩm có giá trị, thu hút được nhiều độc giả….

Về công tác bưu chính, năm 2008 là năm VNPOST hoạt động độc lập, điều này thể hiện khả năng độc lập của ngành Bưu chính mà còn thể hiện rõ chính sách minh bạch các dịch vụ kinh doanh và công ích. Năm 2008 là năm quan trọng trong việc nghiên cứu hoạch định chính sách quản lý về bưu chính để cụ thể hóa Luật Bưu chính,…

Về Viễn thông, Internet và tần số vô tuyến điện Bộ đã triển khai một số dự án lớn liên quan đến lĩnh vực viễn thông như: Đề án cấp phép 3G và Wimax cho các doanh nghiệp; đề án về giá cước điện thoại nội hạt; đề án về quản lý thuê bao di động trả trước,.…

Ứng dụng CNTT phục vụ quản lý nhà nước và trong doanh nghiệp được triển khai mạnh mẽ, Bộ đã triển khai các chương trình phát triển CNTT Việt Nam đến năm 2010; qui chế quản lý chương trình phát triển công nghiệp phần mềm và chương trình phát triển công nghiệp nội dung số Việt Nam; tập trung hướng dẫn Nghị định 71/2007/NĐ-CP về Công nghiệp CNTT; các quyết định về phát triển CNTT; cũng như các văn bản chỉ đạo các địa phương; công bố hiệu quả website các bộ ngành; năm 2008 đã tổ chức 9 buổi giao lưu trực tuyến của Lãnh đạo Bộ;….

Đánh giá kết quả hoạt động năm 2008 mặc dù đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận nhưng cũng còn những mặt hạn chế như: một số văn bản qui phạm pháp luật theo thẩm quyền của Bộ chưa được ban hành kịp thời; tiến độ xử lý công việc còn chậm so với yêu cầu thực tiễn; một số cơ quan báo chí, nhà xuất bản còn vi phạm; tin tặc tấn công vào hệ thống máy tính; các doanh nghiệp bưu chính viễn thông chưa có sự phối hợp tốt trong triển khai các dịch vụ,.…

Công tác trọng tâm của Bộ trong năm 2009 bao gồm 10 nhiệm vụ như: Tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức xác định rõ vai trò, vị trí, chức năng nhiệm vụ của Bộ TT&TT là Bộ đa ngành, đa lĩnh vực tác động lớn đến lĩnh vực chính trị, kinh tế, khoa học kỹ thuật của đất nước trong thời kỳ hội nhập; Tập trung xây dựng các đề án, dự án, các văn bản qui phạm pháp luật; chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về công tác quản lý nhà nước; đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực; đẩy nhanh tiến độ ứng dụng CNTT và trỉên khai CPĐT; tăng cường quản lý nhà nước trong công tác hoạt động báo chí, xuất bản; tăng cường công tác đối ngoại, tích cực chủ động hội nhập quốc tế; xã hội hóa trên tất cả các lĩnh vực Bộ quản lý; chỉ đạo các doanh nghiệp tiếp tục đổi mới; đẩy nhanh tiến độ xử lý công việc,...

Phát biểu tại đây, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những thành quả mà ngành TT&TT đã đạt được trong năm 2008 trong đó phải kể đến công tác xây dựng các văn bản qui phạm pháp luật. Điều đáng ghi nhận đó là trong hoàn cảnh nền kinh tế thế giới suy thoái nhưng ngành TT&TT đã phát triển ổn định, hạ tầngTT&TT phát triển, hiện nay mạng viễn thông cơ bản không ngẽn. Công nghiệp CNTT có doanh thu 4,5 tỷ USD, ứng dụng CNTTđược triển khai sâu rộng, bên cạnh đó nhiều giá cả và mặt hàng tăng cao nhưng giá nhiều dịch vụ của ngành lại giảm. Điều đó cho thấy Ngành đã có chiến lược phát triển tốt và hứa hẹn một tương lai phát triển nhanh và bền vững. Điểm nổi bật công tác quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản đã có sự chuyển biến tích cực đã tạo sự đồng thuận, đoàn kết của xã hội cho phát triển đất nước.

Phó Thủ tướng chỉ ra một số công việc cần được lưu ý như: phát triển ngành công nghiệp nội dung số; nguồn nhân lực ngành bưu chính; đưa cán bộ về cơ sở; quản lý báo chí theo tinh thần báo chí phản ánh trung thực; vấn đề an ninh mạng; trò chơi trực tuyến. Trong thời gian tới Bộ cần tổ chức hội nghị liên quan đến trò chơi trực tuyến; chuyên đề về điểm BĐVHX; qui hoạch hạ tầng dùng chung gắn với hội tụ công nghệ; trình Chính phủ cơ chế tiền lương; thảo luận cạnh tranh giữa các doanh nghiệp; có kế hoạch xây dựng chương trình hành động thiết thực nhân kỷ niệm 40 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh;...

Đáp lại lời phát biểu của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Lê Doãn Hợp thay mặt cán bộ, công chức, viên chức trong Ngành cám ơn những đánh giá, chỉ đạo và những ý kiến gợi mở của Phó Thủ tướng và toàn ngành TT&TT sẽ quán triệt để triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng cũng nêu rõ vị trí vai trò của Ngành, những cơ hội, thách thức. Những kết quả, bài học kinh nghiệm năm 2008. Đồng thời cũng quán triệt những nhiệm vụ công tác trọng tâm của Bộ năm 2009 trên các lĩnh vực, đoàn kết hợp lực xây dựng Bộ TT&TT không ngừng lớn mạnh, tạo đà phát triển cao hơn cho những năm tiếp theo.

Cũng trong hội nghị này, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Lãnh đạo Bộ đã tặng cờ thi đua của Chính phủ, của Bộ cho các đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua.