Lễ ra mắt hoạt động Viện công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam

10/28/2008 10:52:24 AM

Ngày 27/10/2008, tại trụ sở Bộ Thông tin & Truyền thông đã diễn ra Lễ ra mắt hoạt động của Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam. Tới dự Lễ ra mắt có Lãnh đạo Uỷ ban Chỉ đạo Quốc gia về CNTT, các Bộ, ngành Trung ương, Lãnh đạo Hội tin học Việt Nam, Hiệp hội DN Điện tử Việt Nam, Hiệp hội DN Phần mềm Việt Nam, Hội Tin học TP HCM, các đối tác của Viện cùng Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ TT&TT. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã gửi lẵng hoa và thư chào mừng. Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng đã tới dự và phát biểu tại buổi lễ.


Ngày 27/10/2008, tại trụ sở Bộ Thông tin & Truyền thông đã diễn ra Lễ ra mắt hoạt động của Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam. Tới dự Lễ ra mắt có Lãnh đạo Uỷ ban Chỉ đạo Quốc gia về CNTT, các Bộ, ngành Trung ương, Lãnh đạo Hội tin học Việt Nam, Hiệp hội DN Điện tử Việt Nam, Hiệp hội DN Phần mềm Việt Nam, Hội Tin học TP HCM, các đối tác của Viện cùng Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ TT&TT. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã gửi lẵng hoa và thư chào mừng. Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng đã tới dự và phát biểu tại buổi lễ.

Viện Công nghiệp phầm mềm và nội dung số Việt Nam được thành lập theo quyết định số 901/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và chính thức hoạt động từ đầu tháng 5/2008, theo Quyết định số 30/2008/QĐ-BTTTT ngày 6/5/2008 của Bộ trưởng Bộ TT&TT ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện. Đến nay, Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam đã hoàn thiện được về cơ cấu tổ chức, nhân sự và triển khai hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, tham gia tham mưu giúp Lãnh đạo Bộ, các vụ chức năng, các đơn vị thuộc Bộ trong xây dựng cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp phầm mềm và nội dung số. Viện đã được giao triển khai một số đề tài, dự án. Riêng trong lĩnh vực hợp tác quốc tế, chuyển giao công nghệ và thu hút đầu tư nước ngoài, Viện đã đàm phán và đi tới thống nhất nội dung ký kết các Biên bản Ghi nhớ về Hợp tác với Công ty Laserfiche (Hoa Kỳ) và Công ty Hệ thống bảo mật T-SS (Nhật Bản).

Viện cũng đã xây dựng các mối quan hệ hợp tác lâu dài với các hiệp hội DN chuyên ngành CNTT-TT Việt Nam, các đối tác nước ngoài là các công ty đa quốc gia hàng đầu như Microsoft, IBM, Intel,…Sắp tới Viện chủ trương mở rộng quan hệ hợp tác với các trường đại học, trung tâm đào tạo và viện nghiên cứu chuyên ngành CNTT_TT tại Việt Nam và nước ngoài để thúc đẩy lĩnh vực nghiên cứu-phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới, đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao để đáp ứng các nhu cầu của thị trường ứng dụng và phát triển CNTT_TT trong nước, thị trường gia công xuất khẩu phầm mềm ra nước ngoài.

Trong thời gian tới, Viện sẽ tập trung vào một số định hướng như: Nghiên cứu thị trường ứng dụng các sản phẩm máy tính và thiết bị tính toán di động; Nghiên cứu các công nghệ phầm mềm bảo mật cho mạng không dây và bảo vệ bản quyền nội dung số; Nghiên cứu các công nghệ tích hợp thông tin số hoá; Nghiên cứu nền tảng phát triển phầm mềm nhúng và ứng dụng cho máy tính di động; Nghiên cứu ứng dụng công nghệ đồ hoạ 3D và thực tại ảo, công nghệ xử lý văn bản số hoá dạng ảnh, công nghệ tính toán đám mây trong xây dựng các trung tâm dữ liệu nội dung số,…

Tại Lễ ra mắt Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng đã khẳng định việc quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước trong việc phát triển lĩnh vực công nghiệp phầm mềm và nội dung số, với việc ban hành nhiều chính sách, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để thực hiện phát triển có hiệu quả. Thứ trưởng yêu cầu Viện công nghiệp phầm mềm và nội dung số Việt Nam tiếp tục quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy, tạo nguồn nhân lực đủ mạnh để thực thi tốt các nhiệm vụ rất nặng nề được giao, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức có liên quan để nhanh chóng lớn mạnh và phát triển. Trong thời gian tới, Viện cần trở thành một cầu nối giữa DN với các cơ quan quản lý nhà nước, nắm bắt khó khăn và hỗ trợ các DN để đưa những chính sách, quy định, văn bản quy phạm pháp luật của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và của Bộ thực sự đi vào cuộc sống, tạo ra những tác động tích cực đối với sự phát triển của CNTT Việt Nam.

Trong chương trình Lễ ra mắt cũng diễn ra lễ giới thiệu và ký kết các biên bản ghi nhớ và hợp tác giữa Viện Công nghiệp phầm mềm và nội dung số Việt Nam với Công ty T-SS và Laserfiche.