Bộ Thông tin và Truyền thông giao lưu trực tuyến về "Phát triển nguồn nhân lực Thông tin và Truyền thông"

9/26/2008 8:30:02 AM

Đúng 8 giờ 30 phút ngày 26/9/2008 Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trần Đức Lai giao lưu trực tuyến với chủ đề "Phát triển nguồn nhân lực Thông tin và Truyền thông". Với mục đích tiếp tục trao đổi và cung cấp thông tin về chủ trương phát triển ngành thông tin và truyền thông, trong đó có công tác phát triển nguồn nhân lực thông tin và truyền thông phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.


Đây là một trong những vấn đề đang được xã hội quan tâm. Phát triển nguồn nhân lực sẽ liên quan đến những vấn đề cơ bản như xác định mục tiêu phát triển Ngành, dự báo nhu cầu nhân lực, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, chế độ đãi ngộ, quản lý sử dụng… trong đó công tác đào tạo, bồi dưỡng là hết sức quan trọng. Nội dung toàn bộ buổi giao lưu sẽ được đăng tải trên website Bộ Thông tin và Truyền thông http://www.mic.gov.vn/ và các phương tiện truyền thông của Bộ như: báo điện tử ICTnews , báo điện tử VietnamNet, trang tin điện tử VTC...

 

Mời quý vị độc giả xem toàn bộ nội dung buổi giao lưu trực tuyến tại đây.