Bộ TT&TT và Tập đoàn Cisco hợp tác về công nghệ và truyền thông

6/4/2008 10:14:22 AM

Ngày 03/06/2008 tại 18 Nguyễn Du – Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông và Tập đoàn Cisco ký Biên bản ghi nhớ nhằm tăng cường hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực công nghệ mạng và truyền thông góp phần đẩy nhanh quá trình xây dựng chính phủ điện tử ở Việt Nam. Chứng kiến lễ ký có Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng, Phó Chủ tịch Tập đoàn Cisco ông Rick Justice cùng Lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ và Tập đoàn Cisco.


Ngày 03/06/2008 tại 18 Nguyễn Du – Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông và Tập đoàn Cisco ký Biên bản ghi nhớ nhằm tăng cường hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực công nghệ mạng và truyền thông góp phần đẩy nhanh quá trình xây dựng chính phủ điện tử ở Việt Nam. Chứng kiến lễ ký có Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng, Phó Chủ tịch Tập đoàn Cisco ông Rick Justice cùng Lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ và Tập đoàn Cisco.

Theo đó, hai bên sẽ cùng nhau xác định các lĩnh vực hợp tác dựa trên các giải pháp và công nghệ của Cisco nhằm đáp ứng các yêu cầu ứng dụng CNTT góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam. Tập đoàn Cisco sẽ cử chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực kinh doanh và kỹ thuật tư vấn cho Bộ TT&TT trong việc xây dựng và chuyển đổi hạ tầng mạng chính phủ điện tử đồng thời kết hợp với Bộ TT&TT xây dựng bản thiết kế kiến trúc mạng, đào tạo một số nhân lực cho Bộ... Bên cạnh đó, hai bên thúc đẩy các quan hệ hợp tác trong lĩnh vực an toàn, an ninh thông tin, triển khai một số dịch vụ công dùng chung dựa trên công nghệ của Cisco. Tập đoàn Cisco còn cung cấp những kinh nghiệm, dữ liệu mang tính toàn cầu đã triển khai thành công tại các nước như Mỹ, Anh, Canada, Singapore…

Trước lễ ký Bộ trưởng Lê Doãn Hợp đã tiếp thân mật ông Rick Justice. Bộ trưởng đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa Tập đoàn Cisco với Việt Nam nói chung và Bộ TT&TT nói riêng đang phát triển rất tốt, việc ký biên bản hợp tác giữa Bộ TT&TT và Tập đoàn Cisco đã nói lên điều đó. Đây là việc làm nhằm cụ thể hóa mối quan hệ hợp tác trong việc thúc đẩy ứng dụng CNTT ở Việt Nam. Ông Rick Justice cám ơn Bộ trưởng đã dành thời gian tiếp đoàn. Ông cho biết, với kinh nghiệm lâu năm trong triển khai các dự án CNTT ở nhiều nước trên thế giới, Tập đoàn Cisco sẽ hỗ trợ Việt Nam ứng dụng CNTT trong cơ quan quản lý nhà nước và triển khai chính phủ điện tử.