Thông báo thi tuyển công chức năm 2008 Bộ Thông tin và Truyền thông

4/19/2008 3:12:04 PM

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THÔNG BÁO VỀ VIỆC THI TUYỂN CÔNG CHỨC VÀO LÀM VIỆC TẠI CƠ QUAN BỘ (VỤ BƯU CHÍNH):

I/ Chỉ tiêu tuyển: 05 người
1. Điều kiện chung:
- Là công dân Việt nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam, tuổi đời không quá 40.
- Có lý lịch rõ ràng, có phẩm chất đạo đức tốt, có đơn dự tuyển (nêu rõ nguyện vọng và cam kết làm việc lâu dài tại nơi được tuyển dụng).
- Tốt nghiệp đại học đúng chuyên ngành cần tuyển (mục 2 dưới đây).
- Tiếng Anh trình độ C trở lên.
- Tin học văn phòng trình độ B trở lên.
- Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ, công vụ, không nói ngọng, nói lắp.


BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THÔNG BÁO VỀ VIỆC THI TUYỂN CÔNG CHỨC VÀO LÀM VIỆC TẠI CƠ QUAN BỘ (VỤ BƯU CHÍNH):

I/ Chỉ tiêu tuyển: 05 người

II/ Điều kiện dự tuyển:

1. Điều kiện chung:

- Là công dân Việt nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam, tuổi đời không quá 40.

- Có lý lịch rõ ràng, có phẩm chất đạo đức tốt, có đơn dự tuyển (nêu rõ nguyện vọng và cam kết làm việc lâu dài tại nơi được tuyển dụng).

- Tốt nghiệp đại học đúng chuyên ngành cần tuyển (mục 2 dưới đây).

- Tiếng Anh trình độ C trở lên.

- Tin học văn phòng trình độ B trở lên.

- Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ, công vụ, không nói ngọng, nói lắp.

- Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại Xã, Phường, Thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

2. Điều kiện chuyên môn:

- Tốt nghiệp đại học một trong các chuyên ngành: Kinh tế, Luật, Quan hệ quốc tế, Quản trị kinh doanh.

- Có khả năng nghiên cứu (phân tích và tổng hợp vấn đề), làm việc độc lập hoặc theo nhóm, kỹ năng diễn đạt, giao tiếp, viết văn bản tốt.

III/ Hồ sơ dự tuyển:

Toàn bộ hồ sơ (được bỏ vào bì hồ sơ có ghi tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, danh mục tài liệu bên trong), bao gồm:

1. Đơn đăng ký dự tuyển theo mẫu qui định trong Thông tư số 06/2007/TT-BNV ngày 4/7/2007 của Bộ Nội vụ (mẫu đơn niêm yết tại Trụ sở Bộ Thông tin Truyền thông, 18 - Nguyễn Du, Hà Nội và trên website của Bộ Thông tin và Truyền thông http://www.mic.gov.vn/ ).

2. Sơ yếu lý lịch, có dán ảnh cỡ 4x6, có xác nhận của Ủy ban nhân dân Xã, Phường, Thị trấn nơi người dự thi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức người đó đang công tác, học tập (thời gian xác nhận tính đến ngày nộp hồ sơ không quá 06 tháng).

3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm đại học, giấy chứng nhận ưu tiên (chưa cần công chứng hoặc chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền, khi được tuyển dụng phải xuất trình bản chính để kiểm tra).

4. Bản sao Giấy khai sinh.

5. Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế Quận, Huyện trở lên cấp (trong thời gian không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ).

6. 02 ảnh cỡ 4x6 và 03 phong bì thư có dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận.

IV/ Kế hoạch thi tuyển:

1. Môn thi:(3 môn thi)

- Hành chính Nhà nước; Ngoại ngữ tiếng Anh; Tin học văn phòng.

2. Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển:

Từ ngày 2/5 đến 7/5/2008, tại Trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông, 18 - Nguyễn Du, Hà Nội.

Chỉ tiếp nhận các hồ sơ đã có đầy đủ các giấy tờ theo qui định.

Người tham gia dự thi trực tiếp đến nộp hồ sơ (không nhận các hồ sơ do người khác nộp hộ hoặc hồ sơ chuyển qua đường bưu điện) tại Văn thư Vụ Bưu chính- Bộ Thông tin và Truyền thông- 18 Nguyễn Du, Hà Nội.

Không trả lại hồ sơ khi người dự tuyển không được tuyển dụng.

3. Tổ chức sơ tuyển: Thực hiện theo qui định tại Thông tư số 09/2004/TT-BNV ngày 19/02/2004 của Bộ Nội vụ.

4. Thời gian thông báo thể lệ, nội quy thi tuyển, nộp lệ phí thi: Dự kiến ngày 15-16/5/2008, Trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông, 18 - Nguyễn Du, Hà Nội.

5. Thời gian thi: Dự kiến trong tháng 5/2008 tại Trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông, 18 - Nguyễn Du, Hà Nội.

Hội đồng thi tuyển sẽ thông báo số báo danh, phòng thi cho các cá nhân đủ điều kiện dự thi tại địa điểm thi trước thời gian thi 01 ngày. Khi đến thi, người được tham gia dự thi cần mang theo giấy tờ tùy thân (Chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu).

Để biết thông tin chi tiết liên hệ: 04 9438204