Hội nghị tham vấn về “Phát triển Chính phủ điện tử ở Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020”

3/21/2008 4:44:22 PM

Sáng ngày 20/3/2008, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tham vấn về “Phát triển chính phủ điện tử ở Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020”. Tham dự Hội nghị có Bộ trưởng Bộ TT&TT Lê Doãn Hợp, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng, các cán bộ và chuyên gia CNTT hàng đầu của các bộ, ngành Việt Nam, các tập đoàn, công ty đa quốc gia như Microsoft, Intel, Oracle, Cisco System, IBM, Trigyn Technologies, Sun Microsystem, NEC, KT, Samsung... và đại diện một số tổ chức quốc tế tại Việt Nam như UNDP, World Bank... Bộ trưởng Lê Doãn Hợp đã chủ trì hội nghị.


Sáng ngày 20/3/2008, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tham vấn về “Phát triển chính phủ điện tử ở Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020”. Tham dự Hội nghị có Bộ trưởng Bộ TT&TT Lê Doãn Hợp, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng, các cán bộ và chuyên gia CNTT hàng đầu của các bộ, ngành Việt Nam, các tập đoàn, công ty đa quốc gia như Microsoft, Intel, Oracle, Cisco System, IBM, Trigyn Technologies, Sun Microsystem, NEC, KT, Samsung... và đại diện một số tổ chức quốc tế tại Việt Nam như UNDP, World Bank... Bộ trưởng Lê Doãn Hợp đã chủ trì hội nghị.

Hội nghị tập trung thảo luận các nội dung liên quan đến những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cần làm ngay nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính phủ điện tử ở Việt Nam trong giai đoạn tới. Tại hội nghị, các chuyên gia CNTT cao cấp của nước ngoài đã chia sẻ những giải pháp, bài học thành công và kinh nghiệm thực tiễn về triển khai chính phủ điện tử để hỗ trợ các nhà hoạch định chính sách của Việt Nam nghiên cứu tham khảo trong quá trình xây dựng và phát triển chính phủ điện tử. Các công ty nước ngoài, các tổ chức quốc tế có mặt tại Hội nghị cũng cam kết sẽ hỗ trợ tích cực cho Việt Nam trong việc xây dựng chính phủ điện tử.

Với vai trò là cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực CNTT, Bộ Thông tin và Truyền thông thời gian qua đã và đang tích cực xây dựng và hoàn thiện môi trường pháp lý phù hợp để thúc đẩy chính phủ điện tử phát triển và trở thành công cụ hữu ích cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Để thực hiện mục tiêu này, một trong những nhiệm vụ trọng tâm và ưu tiên của Bộ hiện nay là xây dựng và triển khai hiệu quả chương trình, kế hoạch thúc đẩy ứng dụng CNTT và Chính phủ điện tử đến năm 2010, định hướng đến 2020. Nhằm triển khai thành công kế hoạch này, bên cạnh sự phát huy tối đa các nguồn lực trong nước, sự hợp tác cũng như trao đổi kinh nghiệm thực tiễn với các tập đoàn CNTT hàng đầu trên thế giới về triển khai chính phủ điện tử đóng một vai trò quan trọng và cần thiết. Phát biểu bế mạc Hội nghị Bộ trưởng Lê Doãn Hợp nhấn mạnh: Việc tổ chức Hội nghị tham vấn lần này là một trong những kênh để tiếp nhận thêm những tham vấn của quốc tế nhằm tìm kiếm những giải pháp hoàn thiện hơn cho việc xây dựng lộ trình và bước đi phù hợp giúp Việt Nam đạt được những thành công trong triển khai chính phủ điện tử trong giai đoạn tới. Bộ trưởng cũng nêu rõ 6 điểm quan trọng mà Bộ TT&TT đã tiếp nhận được trong Hội nghị này, đồng thời cũng khẳng định quá trình trưng cầu ý kiến của Bộ còn tiếp tục và mong muốn tiếp tục nhận được các ý kiến góp ý từ các chuyên gia trong và ngoài nước.