Công điện số 02/CĐ-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

10/3/2007 10:23:34 AM

Hồi 8h00 ngày 2/10/2007 của
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

điện các đơn vị :

- Các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông,

- Các Doanh nghiệp bưu chính, viễn thông,

- Sở Bưu chính Viễn thông các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Bình Định.


BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/CĐ-BTTTT

 

Hà Nội, hồi 8 giờ 00 ngày 02 tháng 10 năm 2007

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

điện các đơn vị :

 

- Các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông,

 

- Các Doanh nghiệp bưu chính, viễn thông,

 

- Sở Bưu chính Viễn thông các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Bình Định.

Theo tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, Hồi 04 giờ ngày 02/10/2007, vị trí tâm bão số 5 ở vào khoảng 16,5 độ vĩ bắc; 111,8 độ kinh đông, ngay trên khu vực quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (tức là từ 103 đến 117 km một giờ), giật trên cấp 11. Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 5 di chuyển theo hướng giữa tây tây bắc và tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Đến 04 giờ ngày 03/10/2007, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,1 độ vĩ bắc; 108,6 độ kinh đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 60 km về phía tây nam. Thủ tướng Chính phủ đã có công điện khẩn số 1422/CĐ-TTg ngày 01/10/2007 chỉ đạo các Bộ, ngành và Uỷ ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương từ Quảng Ninh đến Bình Định tổ chức kịp thời các biện pháp phòng, chống bão số 5. Thực hiện nghiêm công điện của Thủ tướng Chính phủ và để đảm bảo an toàn thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống bão cơn bão số 5, tiếp công điện số 04/CĐ-VT ngày 30/9/2007 của Ban chi huy PCLB Bộ, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai ngay một số công việc trọng tâm sau:

1. Tăng cường chế độ trực lãnh đạo, trực ban chỉ huy PCLB và trực ứng cứu thông tin, theo dõi sát tình hình diễn biến của bão số 5 và báo cáo kịp thời tình hình hoạt động của mạng lưới bưu chính, viễn thông và thông tin liên lạc phục vụ chỉ huy, điều hành công tác phòng, chống cơn bão số 5, công tác tìm kiếm cứu nạn về Ban chỉ huy PCLB Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Tổ chức triển khai ngay phương án phòng, chống bão và phương án ứng cứu thông tin và phương án đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo điều hành của các cơ quan Đảng, chính quyền địa phương các cấp trong phòng, chống bão số 5. Chú trọng việc kiểm tra, rà soát và tổ chức gia cố lại toàn bộ nhà trạm, cột cao, anten thuộc các hệ thống đài phát, đài thu vô tuyến, các hệ thống truyền dẫn, thông tin di động và mạng ngoại vi, bổ sung kịp thời các thiết bị dự phòng trên mạng lưới bưu chính, viễn thông, thiết bị nguồn điện như máy nổ, ắc quy cho các đơn vị trên địa bàn từ Quảng Ninh đến Bình Định.

3. Công ty Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam tiếp tục chủ động phối hợp với Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương để phát sóng kịp thời các bản tin dự báo bão số 5; phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để phát kèm theo bản tin dự báo bão thông báo về vùng nguy hiểm và hướng dẫn, kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển tránh xa vùng nguy hiểm và tìm nơi trú ẩn an toàn;

- Duy trì nghiêm chế độ trực canh thông tin cấp cứu - khẩn cấp, đặc biệt đối với các tàu thuyền đánh bắt hải sản bằng phương thức thoại trên tần số cấp cứu - khẩn cấp 7903 kHz, tiếp nhận, chuyển tin kịp thời đến các địa chỉ nhận tin theo quy định.

4. Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả cơn bão số 5 của Trung ương và chính quyền địa phương các tỉnh nói trên bằng các phương thức cố định, di động, vô tuyến sóng ngắn.

- Tăng cường, bổ sung phương tiện, trang thiết bị thông tin vệ tinh Inmarsat, VSAT, các trạm BTS di động và xe cơ động trang bị vô tuyến sóng ngắn cho các công ty dọc trên địa bàn miền Trung và Bưu điện các tỉnh được dự báo ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 5 để sẵn sàng ứng cứu thông tin trong trường hợp giao thông các tỉnh bị chia cắt do bão.

- Duy trì, đảm bảo ổn định hệ thống truyền dẫn đường trục quốc gia cho việc truyền phát trực tiếp và kịp thời các bản tin truyền hình về phòng, chống cơn bão số 5 của Đài Truyền hình Việt Nam.

- Chỉ đạo Bưu điện các tỉnh từ Quảng Ninh đến Bình Định và các đơn vị có liên quan sẵn sàng tổ chức thông tin cơ động bằng xe cơ động vô tuyến sóng ngắn Codan và điện thoại vệ tinh cho đoàn công tác của Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương đến các địa phương có khả năng bão đổ bộ trực tiếp để phối hợp với địa phương chỉ đạo, đôn đốc công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả cơn bão khi có yêu cầu.

5. Sở Bưu chính Viễn thông các tỉnh từ Quảng Ninh đến Bình Định kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn đảm bảo thông tin phục vụ cho Uỷ ban Nhân dân, Ban Chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh, thành phố chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống bão số 5. Đặc biệt chỉ đạo các doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức kiểm tra ngay thông tin liên lạc tại các trọng điểm PCLB của tỉnh như đê, đập, hồ chứa nước,…

6. Ban Chỉ huy PCLB Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trực thuộc Bộ, Sở Bưu chính Viễn thông các tỉnh từ Quảng Ninh đến Bình Định, các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trong việc triển khai công điện khẩn này để báo cáo Bộ trưởng và đề xuất các giải pháp cần thiết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Văn phòng CP;
- BCĐPCLBTW, UBQG TKCN;
- Thành viên BCH PCLB Bộ BCVT;
- Lưu: VT, VT.

KT.BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

NamThắng