Hội thảo khu vực về kết cấu an ninh mạng và bảo vệ cơ sở hạ tầng thông tin trọng yếu

8/28/2007 3:21:06 PM

Ngày 28/8/2007, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) tổ chức Hội thảo khu vực về kết cấu an ninh mạng và bảo vệ cơ sở hạ tầng thông tin trọng yếu. Tham dự Hội thảo có Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Vũ Đức Đam, đại diện Bộ Tài chính, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Quốc phòng, các doanh nghiệp CNTT, đại diện của ITU và những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực CNTT, xây dựng hệ thống luật pháp về công nghệ và an toàn thông tin của 23 quốc gia.


Ngày 28/8/2007, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) tổ chức Hội thảo khu vực về kết cấu an ninh mạng và bảo vệ cơ sở hạ tầng thông tin trọng yếu. Tham dự Hội thảo có Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Vũ Đức Đam, đại diện Bộ Tài chính, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Quốc phòng, các doanh nghiệp CNTT, đại diện của ITU và những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực CNTT, xây dựng hệ thống luật pháp về công nghệ và an toàn thông tin của 23 quốc gia.

Với xã hội đang ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào CNTT và truyền thông (ICT) kết nối thành mạng lưới trên khắp thế giới, các mạng này đã và đang góp phần tăng thêm của cải cho xã hội, đồng thời mở ra những tiềm năng mới cho sự phát triển thịnh vượng hơn của mỗi quốc gia. Tuy nhiên, cũng có những nguy cơ đe doạ gây thiệt hại nghiêm trọng cho các cơ sở hạ tầng mạng trọng yếu. Để bảo vệ cơ sở hạ tầng này, mỗi quốc gia cần có một kế hoạch hành động toàn diện hướng tới các vấn đề kỹ thuật, luật pháp và chính sách, kết hợp với hợp tác khu vực và quốc tế.

Nội dung chính được thảo luận tại Hội nghị bao gồm nhận diện những thách thức mà các nước khu vực châu Á Thái Bình Dương đang phải đối mặt trong việc phát triển cơ sở pháp lý về vấn đề an ninh mạng và đề xuất các giải pháp, chia sẻ thông tin về các tiêu chuẩn kỹ thuật và các hoạt động phát triển của ITU, xem xét vai trò của các quốc gia, tổ chức quốc tế trong việc thúc đẩy văn hoá an ninh mạng. Trong khuôn khổ Hội nghị có cuộc họp bàn tròn thảo luận về phương thức tổ chức hệ thống an toàn thông tin và các cuộc gặp song phương giữa các tổ chức của các quốc gia trao đổi thông tin nhằm đi đến sự thoả thuận hợp tác về viễn thông, đặc biệt trong lĩnh vực an toàn thông tin.

Hội nghị sẽ diễn ra trong 4 ngày từ 28-31/8/2007.