Thông cáo báo chí: Diễn đàn thúc đẩy ứng dụng và phát triển CNTT Việt Nam lần thứ 3 (VFIP3)

5/24/2007 4:34:43 PM

Tiếp nối thành công từ các lần Diễn đàn trước, Diễn đàn thúc đẩy ứng dụng và phát triển CNTT Việt Nam lần thứ 3 (VFIP3) với chủ đề “Phát triển nguồn nhân lực CNTT-TT Việt Nam” sẽ được Bộ Bưu chính Viễn thông tổ chức vào ngày 25/5/2007 tại Hà Nội. Mục tiêu của Diễn đàn lần này là tạo cơ hội cho các cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội và doanh nghiệp CNTT trao đổi các vấn đề liên quan tới hoạch định chính sách, đề xuất các giải pháp triển khai và xác định vai trò trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, các hiệp hội, viện nghiên cứu và cơ sở đào tạo cũng như các doanh nghiệp CNTT nhằm góp phần thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực và nâng cao năng lực CNTT tại Việt Nam.


Tiếp nối thành công từ các lần Diễn đàn trước, Diễn đàn thúc đẩy ứng dụng và phát triển CNTT Việt Nam lần thứ 3 (VFIP3) với chủ đề “Phát triển nguồn nhân lực CNTT-TT Việt Nam” sẽ được Bộ Bưu chính Viễn thông tổ chức vào ngày 25/5/2007 tại Hà Nội. Mục tiêu của Diễn đàn lần này là tạo cơ hội cho các cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội và doanh nghiệp CNTT trao đổi các vấn đề liên quan tới hoạch định chính sách, đề xuất các giải pháp triển khai và xác định vai trò trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, các hiệp hội, viện nghiên cứu và cơ sở đào tạo cũng như các doanh nghiệp CNTT nhằm góp phần thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực và nâng cao năng lực CNTT tại Việt Nam.

Tham dự Diễn đàn sẽ có đại diện từ Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động thương binh và xã hội, các thành viên sáng lập VFIP bao gồm các tập đoàn đa quốc gia hàng đầu thế giới về CNTT như IDG, Cisco, Microsoft, IBM, Intel, Oracle, Motorola, HP, KT, Fujitsu...; đại diện các doanh nghiệp CNTT như Redhat, Novell, VNPT, EVN, Viettel, FPT,...; đại diện các hiệp hội trong và ngoài nước: VCCI, VAIP, VINASA,...; và đại diện một số trường đại học đào tạo về CNTT như: Đại học Bách khoa, Đại học FPT, APTEC,...

Tại Diễn đàn lần này, Bộ Bưu chính Viễn thông sẽ giới thiệu bản dự thảo Quy hoạch nguồn nhân lực CNTT-TT Việt Nam. Các đại biểu sẽ cùng nhau trao đổi, đánh giá thực trạng, nhu cầu và thách thức trong phát triển nguồn nhân lực CNTT tại Việt Nam tới năm 2020, xem xét các chính sách, biện pháp để thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực, đồng thời đề xuất các kiến nghị, chính sách, giải pháp thúc đẩy đào tạo và phát triển nguồn nhân lực CNTT-TT nói chung, cũng như việc cấp chứng chỉ CNTT quốc tế tại Việt Nam và các giải pháp lồng ghép các chứng chỉ CNTT quốc tế vào hệ thống đào tạo tại Việt Nam nói riêng. Những đề xuất, giải pháp được đưa ra tại Diễn đàn sẽ góp phần bổ sung và hoàn thiện các chính sách của Việt Nam đối với việc phát triển nguồn nhân lực CNTT, đặc biệt đối với Quy hoạch nguồn nhân lực CNTT-TT Việt Nam đến năm 2015 và định hướng tới 2020.