Thư của Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

11/20/2006 8:46:40 AM

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2006
 
Các Thầy giáo, Cô giáo, Cán bộ quản lý, Công nhân viên, Học sinh, Sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và các trường của Ngành thân mến.

Nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2006, thay mặt Lãnh đạo Bộ Bưu chính Viễn thông tôi thân ái gửi đến các Thầy giáo, Cô giáo, Cán bộ quản lý, Công nhân viên và Học sinh, Sinh viên Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông và các trường của Ngành lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.


Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2006
 
Các Thầy giáo, Cô giáo, Cán bộ quản lý, Công nhân viên, Học sinh, Sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và các trường của Ngành thân mến.

Nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2006, thay mặt Lãnh đạo Bộ Bưu chính Viễn thông tôi thân ái gửi đến các Thầy giáo, Cô giáo, Cán bộ quản lý, Công nhân viên và Học sinh, Sinh viên Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông và các trường của Ngành lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Trong năm qua, cùng với toàn Ngành, Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông và các trường của Ngành đã có nhiều cố gắng trong việc đổi mới chương trình và quy trình đào tạo, đa dạng hoá loại hình đào tạo, mở rộng qui mô, nâng cao chất lượng đào tạo gắn với nghiên cứu Khoa học Công nghệ và Sản xuất kinh doanh, tập trung đầu tư, tăng cường cơ sở vật chất, xây dựng đội ngũ giáo viên, từng bước xây dựng nhà trường theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế. Tuy nhiên để đáp ứng yêu cầu đổi mới trong giáo dục, đào tạo, tôi mong muốn Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông cùng với các trường của Ngành nghiêm túc thực hiện các cuộc vận động do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động ngay từ năm học 2006 – 2007, coi trọng việc bồi dưỡng nhân cách cho học sinh, sinh viên đồng thời với việc giáo dục tri thức, năng lực cá nhân, chất lượng và hiệu quả đào tạo, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho Ngành và đất nước.

Cùng với việc Việt Nam tham gia Tổ chức thương mại Thế giới (WTO) và việc ra đời của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) thì vấn đề nhân lực, Khoa học Công nghệ và năng lực cạnh tranh có vai trò quyết định thành công của Ngành ta trong những năm tới đây và vì vậy trách nhiệm của các đồng chí, các em cũng hết sức nặng nề và vẻ vang.

Chúc các Thầy giáo, Cô giáo, Cán bộ quản lý, Công nhân viên, Học sinh, Sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và các trường của Ngành dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt trong công tác và học tập.

 Chào thân ái !

GS-TSKH ĐỖ TRUNG TÁ
Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông