Thư của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông gửi CBCC CNV toàn Ngành nhân kỉ niệm 65 năm lời dạy của Bác Hồ đối với Thông tin liên lạc và 61 năm ngày Truyền thống Ngành (15/8/1945-15/8/2006)

8/3/2006 10:47:25 PM

Hà Nội ngày 3 tháng 8 năm 2006
Các đồng chí thân mến,

Nhân dịp kỉ niệm 65 năm lời dạy của Bác Hồ: "Việc liên lạc là một việc quan trọng bậc nhất trong công tác cách mệnh, vì chính nó quyết định sự thống nhất chỉ huy, sự phân phối lực lượng và do đó đảm bảo thắng lợi" và 61 năm ngày truyền thống ngành Bưu điện (15-8-1945), thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Bưu chính, Viễn thông, tôi xin gửi đến các đồng chí cán bộ lão thành, cán bộ hưu trí, toàn thể cán bộ, công chức, công nhân viên ngành BCVT & CNTT, các em học sinh, sinh viên trong toàn Ngành lời chúc mừng tốt đẹp nhất.


Hà Nội ngày 3 tháng 8 năm 2006
Các đồng chí thân mến,
 
Nhân dịp kỉ niệm 65 năm lời dạy của Bác Hồ: "Việc liên lạc là một việc quan trọng bậc nhất trong công tác cách mệnh, vì chính nó quyết định sự thống nhất chỉ huy, sự phân phối lực lượng và do đó đảm bảo thắng lợi" và 61 năm ngày truyền thống ngành Bưu điện (15-8-1945), thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Bưu chính, Viễn thông, tôi xin gửi đến các đồng chí cán bộ lão thành, cán bộ hưu trí, toàn thể cán bộ, công chức, công nhân viên ngành BCVT & CNTT, các em học sinh, sinh viên trong toàn Ngành lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Trải qua 61 năm truyền thống, thực hiện lời dạy của Bác ngành Bưu điện Việt Nam đã phục vụ đắc lực sự chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước. Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ xâm lược, có 1 vạn CBCNVC của Ngành đã hi sinh anh dũng vì độc lập, tự do và thống nhất Tổ quốc. Chúng ta tự hào có 23 ngàn người đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân, Huy chương các loại, 45 Bưu điện tỉnh, thành trở thành Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân.

Bước vào thời kì xây dựng Tổ quốc Xã hội Chủ nghĩa, ngành Bưu điện tiếp tục ghi thêm những trang vàng truyền thống, được Đảng và Nhà nước ghi nhận qua các phần thưởng cao quý: Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất…

Đặc biệt trong thời kì đổi mới, ngành Bưu điện với những tiến bộ vượt bậc là một trong những ngành đi đầu trong đổi mới thực hiện sáng tạo đường lối của Đảng, thực hiện thành công hai giai đoạn chiến lược “Tăng tốc” 1993 – 1995, 1996 – 2000. Kết quả là mạng viễn thông đã được số hoá, tự động hoá hoàn toàn, thị trường phát triển nhanh với nhiều loại hình dịch vụ mới, kinh doanh có hiệu quả, hình thành một số doanh nghiệp mới, chuẩn bị cho mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế.

Hai sự kiện trọng đại của Ngành trong lịch sử phát triển của mình là việc thành lập Bộ Bưu chính, Viễn thông trên cơ sở Tổng cục Bưu điện vào tháng 8/2002 và thành lập Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam trên cơ sở Tổng Công ty BCVT VN vào tháng 01/2006 là niềm tự hào chung của cả Ngành.

Chúng ta đang ở thời điểm 2006 - điểm giữa của chặng đường thực hiện chiến lược: “Hội nhập và phát triển” (2001 – 2010) của Ngành. Nhiệm vụ chiến lược của giai đoạn này là phát huy tối đa nội lực, tạo môi trường cạnh tranh sâu rộng để tiếp tục đổi mới công nghệ, mở rộng năng lực mạng lưới, đa dạng hoá các loại hình dịch vụ, đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT, hạ giá thành và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Một mốc đáng ghi nhớ là ngày 29/4/2003, thị trường viễn thông Việt Nam đã xoá bỏ độc quyền doanh nghiệp và chuyển sang cạnh tranh trên tất cả các loại hình dịch vụ, tạo lập một thị trường viễn thông phát triển sôi động, tăng trưởng vượt bậc với tốc độ trên 20%/năm, giá cước giảm mạnh, với giá cước viễn thông được đánh giá đã tương đồng với giá cước viễn thông trong khu vực. Tổng số thuê bao điện thoại trên toàn mạng đến hết tháng 6/2006 là 20,12 triệu máy, đạt mật độ 24,15 máy/100 dân. Số người sử dụng Internet là 13,3 triệu người (tương đương khoảng 3,7 triệu thuê bao quy đổi), đạt tỉ lệ gần 16% (vượt chỉ tiêu đặt ra vào năm 2010). 100% số xã trên toàn quốc đã có máy điện thoại. Các dịch vụ bưu chính ngày càng phong phú, tiện lợi. Mạng lưới bưu chính Việt Nam có trên 18.193 điểm phục vụ và có 7.821 điểm Bưu điện Văn hóa xã (trong tổng số 8.000 điểm) đã đi vào hoạt động, gần 4.000 điểm đã có Internet. Bán kính phục vụ trung bình giảm xuống dưới 2,49km, đạt tỉ lệ bình quân cao nhất so với các nước trong khu vực. 91% số xã có báo Đảng đến trong ngày. Ở thời kì 2005 – 2006, tốc độ phát triển của CNTT nói chung của Việt Nam tăng 2 lần so với bình quân khu vực và 3 lần so với bình quân thế giới. Vừa qua, kì họp thứ chín Quốc hội khoá XI đã thông qua Luật Công nghệ thông tin, ngày 12 tháng 7 năm 2006 Chủ tịch Nước đã ban hành lệnh số 09/2006/L-CTN công bố Luật có hiệu lực thi hành từ 01/01/2007. Luật Công nghệ thông tin là một đạo luật quan trọng quy định về hoạt động ứng dụng và phát triển CNTT; các biện pháp bảo đảm ứng dụng và phát triển CNTT; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động ứng dụng và phát triển CNTT.

Những thành tựu và sức mạnh tinh thần thấm nhuần lời dạy của Bác, nỗ lực của 61 năm xây dựng và phát triển Ngành đã tạo ra thế và lực mới, cho phép ngành BCVT & CNTT chuyển sang một giai đoạn phát triển mới trong thời kì hội nhập kinh tế quốc tế với tất cả các chỉ tiêu đặt ra cho năm 2010 dự kiến đều tăng ít nhất là gấp đôi so với năm 2005; dự kiến từ 2010 – 2020 sẽ thực thi “Chiến lược Cất cánh” của CNTT và truyền thông Việt Nam để vào năm 2020, các tiêu chí đặc trưng cho trình độ phát triển BCVT & CNTT Việt Nam sẽ đạt trình độ trung bình của các nước công nghiệp phát triển.

Các đồng chí thân mến!

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Ngành, tôi kêu gọi toàn thể CBCNV trong toàn Ngành hãy đoàn kết, nhất trí, năng động, sáng tạo, tăng cường hợp tác, vượt qua những tồn tại, khó khăn, các khuyết điểm, yếu kém, vận dụng sâu sắc lời dạy của Bác trong tình hình mới phát huy truyền thống vẻ vang 61 năm xây dựng và trưởng thành của Ngành, kết quả của 20 năm đổi mới để hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng X và nhiệm vụ mà Đảng, Chính phủ, nhân dân giao phó, góp phần thực hiện thắng lợi vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xứng đáng với lòng tin của Đảng, Bác Hồ và nhân dân cả nước.

Chào thân ái!
GS.TSKH. Đỗ Trung Tá
Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông